NN Group neemt levensverzekeringsactiviteiten over van AAV

NN Group, ABN AMRO Bank en hun joint venture ABN AMRO Verzekeringen (AAV) maken vandaag bekend dat zij overeenstemming hebben bereikt over de verkoop van AAV’s levensverzekeringsdochter aan Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij (NN Life & Pensions). AAV gaat zich volledig richten op schade en hun intermediair bedrijf.

AAV is een joint venture tussen NN Group (51%) en ABN AMRO Bank (49%) die verzekeringsproducten en -diensten aanbiedt aan meer dan een miljoen particuliere en zakelijke klanten. NN Group consolideert reeds de levensverzekeringsactiviteiten van AAV. ABN AMRO Bank en NN Group zetten hun succesvolle samenwerking in AAV voort en verlengen deze met nog eens vijf jaar tot 1 januari 2038 als aan bepaalde gebruikelijke prestatiecriteria wordt voldaan. Hiermee kan AAV zich concentreren op zijn schadeverzekeringsactiviteiten en werkzaamheden als intermediair. NN Group en ABN AMRO Bank zijn tevens overeengekomen de komende jaren extra te investeren in de versterking van de digitale capaciteiten van AAV en de verdere groei van de schadeverzekeringsportefeuille.
 
De levensverzekeringsdochter van AAV, ABN AMRO Levensverzekering N.V., wordt geïntegreerd in NN Life & Pensions. De voorgenomen transactie heeft geen gevolgen voor de dienstverlening en garanties aan klanten. NN Life & Pensions en ABN AMRO Bank zijn van plan de verkoop van overlijdensrisicoverzekeringen via de kanalen van de bank voort te zetten.
 
Leon van Riet, CEO NN Netherlands Life & Pensions en lid van de Raad van Bestuur van NN Group: “De transactie is in lijn met onze strategie om verdere efficiencyverbeteringen te bereiken door gebruik te maken van onze bestaande closed book capaciteiten. Wij zijn verheugd dat wij onze succesvolle samenwerking met ABN AMRO Bank kunnen voortzetten en kijken ernaar uit om de groeistrategie van AAV verder te ondersteunen.”
 
Edwin Grutterink, CEO ABN AMRO Verzekeringen: “Voor ons bedrijf is de verkoop van de levensverzekeringsportefeuille een belangrijke strategische beweging voor de toekomst. Het bepaalt tevens dat AAV zich volledig kan richten op schade en ons intermediair bedrijf, waar we nog veel groeikansen zien. Verdere digitalisering en verduurzaming gaan ons hierbij helpen. Als bankverzekeraar hebben we een unieke positie in de markt, waarin we onze expertises kunnen combineren om op relevante momenten klanten altijd een passende oplossing te bieden.” 
 
NN Life & Pensions zal 100% ABN AMRO Levensverzekering N.V. van AAV overnemen voor een totaalbedrag van 253 miljoen euro. Dit bedrag zal worden gefinancierd uit de bestaande kasmiddelen van NN Life & Pensions. Na de transactie is AAV voornemens de opbrengst van de transactie, na aftrek van de met de transactie verband houdende kosten, aan zijn aandeelhouders NN Group en ABN AMRO Bank uit te keren. 
 
De transactie zal naar verwachting bij afronding een beperkt negatief effect hebben op de Solvency II-ratio van NN Group. Dit zal naar verwachting omslaan in een beperkt positief effect na de voorgenomen juridische fusie van AAL en NN Life & Pensions en de toepassing van het Partial Internal Model van NN Group. Op geconsolideerde basis zal de overname naar verwachting resulteren in een netto kasuitstroom uit NN Group van 128 miljoen euro voor het indirecte belang van 49% in AAL en een toename van de dividendcapaciteit met circa 15 miljoen euro per jaar.
 
De transactie is afhankelijk van goedkeuring door toezichthouders en zal naar verwachting in de tweede helft van 2022 worden afgerond.
Geplaatst op 16-02-2022

< VorigeVolgende >


Share on: