Nederlander bekijkt afgesloten verzekeringen zelden

De meeste Nederlanders bekijken hun verzekeringen niet of nauwelijks meer nadat ze deze afsluiten. Zo kijkt zo’n 40% nooit meer naar zijn reis-, inboedel- woonhuis- of aansprakelijkheidsverzekering. En ongeveer een derde neemt zijn autoverzekering na het afsluiten niet nog eens onder de loep. Dit blijkt uit onderzoek van verzekeringsadviseur Aon onder ruim 1.600 consumenten in de leeftijd van 18 tot 80 jaar.

Nakijken verzekeringen kan voordeel opleveren
Weinig Nederlanders lopen jaarlijks hun afgesloten verzekeringen na. Maar wanneer vindt iemand het dan wel belangrijk om opnieuw naar zijn verzekeringen te kijken? Voor verreweg de meeste respondenten (76%) geldt dat dit bij een verhuizing is. Tevens worden samenwonen/trouwen (54%), een scheiding, reizen (beide 50%), grote aankopen (48%) en gezinsuitbreiding (41%) vaak genoemd als reden om de afgesloten verzekeringen na te lopen.

Aon wijst erop dat het nalopen van verzekeringen financiële voordelen op kan leveren. Bijvoorbeeld wanneer een allrisk verzekering na een aantal jaar, afhankelijk van de leeftijd van de auto wellicht onnodig is en soms is het simpelweg voordeliger een andere dekking te kiezen.

Nederlander neemt financieel risico
Lang niet alle consumenten willen overal verzekerd voor zijn. Twee op de drie (65%) respondenten sluit alleen noodzakelijke verzekeringen af. Daarmee nemen zij de nodige risico’s en kan het zijn dat ze bij tegenslag niet of onvolledig gedekt zijn. De autoverzekering (79%), inboedelverzekering (77%) en woonhuisverzekering (73%) wordt door veel respondenten wél als noodzakelijk gezien.

Volgens Willem van Veghel, directeur Particulieren bij Aon Verzekeringen, blijkt uit het onderzoek dat veel Nederlanders mogelijk financiële risico’s lopen doordat zij hun verzekeringen niet of nauwelijks nalopen: “Dat twee op de drie Nederlanders alleen noodzakelijke verzekeringen afsluit, kan mogelijk komen doordat zij bewust risico’s nemen en zich hiervoor niet verzekeren, maar bijvoorbeeld ook doordat iemand financieel gezien moeite heeft om zich voor alles te verzekeren. Aon startte onlangs proactief met een onafhankelijk jaarlijks advies aan klanten om de afgesloten verzekeringen na te lopen. Past een polis nog bij de huidige woon- en leefsituatie? Of is iemand bijvoorbeeld verhuisd of getrouwd of samenwonend? Het is belangrijk dat iedereen zijn verzekeringsdekkingen op orde heeft, zodat in geval van calamiteiten of onverwachte zaken er geen onnodig hoge kosten ontstaan. Niet iedereen heeft namelijk de financiële reserves om daar mee om te gaan.” Bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar, bleek eerder uit onderzoek van onder andere het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting) en de Universiteit Leiden.

Laagste prijs niet belangrijkste reden voor keuze
Gevraagd naar wat iemand belangrijk vindt bij de keuze van een verzekering, worden de dekkingsvoorwaarden als belangrijkste genoemd. Van de respondenten vindt 89% dit belangrijk tot erg belangrijk. En 86% vindt dit ook van de service van een verzekeraar. 73% noemt gemak als belangrijke/erg belangrijke reden voor de keuze van een verzekering. Slechts 50% geeft aan dat dit voor hen de laagste prijs is.

Van Veghel: “Het is positief dat voor de meeste Nederlanders de dekkingsvoorwaarden als belangrijkste reden gelden voor de keuze van een verzekering en dat ook service vaak wordt genoemd. Toch kiezen nog altijd veel mensen op basis van de laagste prijs. Daar kunnen risico’s aan verbonden zijn en in geval van tegenslag uiteindelijk ook meer kosten dan wanneer wel extra dekkingen worden gekozen. Voor verzekeraars blijft het zaak om voortdurend via alle mogelijke kanalen informatie te verstrekken aan consumenten, want ruim een kwart van de Nederlanders blijkt niet bezig met het nadenken over hun verzekeringen en ook lang niet iedereen vindt dat zij hierover genoeg kennis hebben.”
Geplaatst op 09-03-2022

< VorigeVolgende >


Share on: