2021 is een recordjaar van overnames binnen het verzekeringsintermediair

Binnen de markt van het verzekeringsintermediair is de interesse van kopers ook in 2021 onverminderd groot gebleven. Over geheel 2021 is het totale transactievolume meer dan € 1,8 miljard, waardoor 2021 een recordjaar is qua overnames binnen het verzekeringsintermediair; zo blijkt uit de Overnamemonitor Verzekeringsmarkt H2-2021 die BHB Dullemond Overnames en Advies B.V deze week uitbracht.

“Gezien het feit dat er meerdere grote intermediairs in portefeuille zitten bij private equity aandeelhouders, die op termijn altijd streven naar een verkoop, kunnen we bijna niet meer spreken van een eenmalig hoog transactievolume, maar lijkt dit een structurele ontwikkeling te zijn”, aldus Jorg Quapp, partner bij BHB Dullemond.
 
Internationalisering zorgt voor minder afhankelijkheid van verzekeraars
Zoals aangegeven in eerdere overnamemonitoren begeven zich steeds meer private equity partijen op de markt van het verzekeringsintermediair. Denk hierbij aan partijen zoals Söderberg & Partners met KKR en TA Associates, Alpina Group (Heilbron Groep/Voogd & Voogd) met Five Arrows, Quintes met Aquiline, You Sure met IK Partners en Klap met Nedvest. Deze partijen vinden veelal hun oorsprong buiten Nederland en brengen daarmee een internationale oriëntatie naar deze markt. Daar waar het intermediair in het verleden een sterke focus op de Nederlandse verzekeraars had, dragen de buitenlandse kapitaalverstrekkers bij aan een bredere focus, waarbij er in toenemende mate over de grens (cross border) wordt gekeken. Dit resulteert niet alleen in een verbreding van het aanbod, maar zorgt ook voor een mindere afhankelijkheid van het steeds beperktere aantal Nederlandse verzekeraars.
 
Het verzekeringsintermediair is in een nieuwe fase terecht gekomen
Quapp: “Ook zien wij dat de consolidatie tot nieuwe strategieën binnen het verzerkeringsintermediair leidt. De nadruk verschuift van het voornamelijk actief acquireren naar het consolideren en integreren van de geacquireerde ondernemingen. Daarbij valt het op dat de achterliggende partijen een stempel drukken op de richting waarin de geacquireerde ondernemingen zich ontwikkelen.” De mede door private equity gedreven toegenomen schaalgrootte en internationalisatie gaat hand in hand met meer focus voor Waardemaximalisatie en Productleiderschap. Kleinere spelers blijven veelal Klantenpartnerschap als strategie hanteren, maar merken dat het steeds lastiger wordt aan de steeds strenger wordende wet- en regelgeving te voldoen.

De overnamemonitor Verzekeringsmarkt H2-2021 kunt u hier downloaden.
Geplaatst op 11-04-2022


Share on: