Beroepsopleiding Personenschade: ‘Het gaat ALTIJD om het slachtoffer’

De kersverse Beroepsopleiding Personenschade, opgezet voor en door de letselschadebranche zelf, start in juni alweer met de tweede lichting eerstejaars. De eerste leergang is inmiddels bezig aan de derde maand. De verwachtingen zijn hooggespannen: “Ik hoop dat de deelnemers begrip voor elkaar gaan krijgen en houden. De ‘tegenpartij’ bestaat volgens onze opleiding niet meer.”

Regiomanager Ivonne van Delft van letselschadebureau JBL&G , een van de grondleggers van de nieuwe studie, is een van de hoofddocenten van de beroepsopleiding. “Ik ben er trots op om betrokken te zijn bij deze opleiding. Deze studie is van toegevoegde waarde voor iedere letselschadebehandelaar, zowel in de binnendienst als in de buitendienst.” 


De driejarige deeltijdopleiding op hbo-niveau is op 31 januari 2022 begonnen met veertien studenten: zeven belangenbehartigers en zeven verzekeraars. In juni en september begint de eerste leergang opnieuw voor nieuwe groepen. Bij de deelnemers wordt een mix gezocht van WA-verzekeraars, WA-expertisekantoren, belangenbehartigers en herstelgerichte dienstverleners, om zodoende een evenwichtige opleiding te kunnen realiseren. Dit sluit aan op de filosofie dat deelnemers vanuit verschillende perspectieven naar casuïstiek moeten leren kijken, en zich kunnen verplaatsen in een partij met een ander belang. 


Voorwaarde voor deelname is de vooropleiding Licht Letsel en minimaal anderhalf jaar ervaring in de letselschadebranche. Na het succesvol afronden van het eerste jaar zijn de deelnemers ‘gecertificeerd letselschadedeskundige’. Er komt een op zichzelf staand tweede leerjaar, waarin de nadruk ligt op zwaar letsel. Daarnaast komen er vervolgmodules voor diverse specialisaties, bijvoorbeeld medische aansprakelijkheid en overlijdensschade. 


De mens in het dossier 
Docent Ivonne van Delft: “Ik probeer de deelnemers zoveel mogelijk bij te brengen dat het niet alleen om kennis draait, maar ook om de mens in en achter het dossier. Dit is uiteraard het slachtoffer, maar ook de behandelaar van het dossier aan de andere kant van de tafel. Er moet altijd een open dialoog mogelijk zijn. Ook als er sprake is van een discussie over de toedracht, de causaliteit of over een schadepost, zul je naar elkaar moeten luisteren en samen op zoek moeten naar een oplossing.” 


“Belangrijk uitgangspunt was dat deze opleiding voor en door de markt ontwikkeld werd. De grondleggers vind je dan ook aan de zijde van belangenbehartigers en verzekeraars. JBL&G werd gevraagd om aan dit project mee te werken in het Contentteam en het Approvalteam. Ik kwam in het Contentteam terecht en onze directeur Frederik Lieben in het Approvalteam. In het Contentteam werkte ik met de andere teamleden aan de inhoud van de opleiding en stelden we het opleidingsplan vast. Ik heb mij hierin vooral beziggehouden met de onderdelen dossieropbouw, strategie, de medische paragraaf, onderhandelen en communicatie.” 


Kijkje in de keuken 
“Ik verwacht dat de deelnemers begrip voor elkaar gaan krijgen en houden doordat ze al tijdens de opleiding in elkaars keuken kunnen kijken. Voor de allereerste les had ik zelf een oud-cliënt meegenomen. Hij had zwaar letsel opgelopen ten gevolge van een medische fout. De deelnemers konden cliënt en zijn vrouw vragen stellen. Ik begreep dat hun verhaal veel indruk op de deelnemers heeft gemaakt. Ik denk ook dat dit de rode draad van de opleiding zou moeten zijn; dat we allebei het beste voor het slachtoffer willen. De ‘tegenpartij’ bestaat volgens de opleiding niet. Het gaat ALTIJD om het slachtoffer. Samen moeten we het slachtoffer ontzorgen, zonder de juridische kaders uit het oog te verliezen.” 


“Ik zou het mooi vinden als het grootste gedeelte van de deelgeschillen straks in gezamenlijk overleg aan de rechter wordt voorgelegd. Dat betekent mijns inziens dat men zich op hoog professioneel niveau bezighoudt met de inhoud en dat komt de schaderegeling alleen maar ten goede. Bovendien kan het dan maar zo zijn dat het toernooimodel steeds zeldzamer wordt, en dat we van het harmoniemodel op kunnen schalen naar een teammodel.” 


Om de didactische en opleidingskundige kwaliteit van de opleiding te garanderen, zijn er specialisten van de Universiteit van Utrecht bij betrokken. Begeleidster Rianka Rijnhout: “Als universiteit hebben wij de ambitie een bijdrage te leveren aan een betere afwikkeling van letselschades. Het past goed bij onze rol als kennisinstituut om onze didactische en onderwijskundige kennis in te zetten in de ontwikkeling van de Beroepsopleiding Personenschade.” 


Coöperatieve gedachte 
Marktpartijen zijn zelf gezamenlijk eigenaar van de opleiding, investeren tijd en financiële middelen en zijn verantwoordelijk voor de duurzame kwaliteit van de opleiding. Om het eerste leerjaar van de  Beroepsopleiding Personenschade te realiseren, hebben de grondleggers gezamenlijk aan de ontwikkeling van de opleiding gewerkt. Dit zijn (in alfabetische volgorde) de grondleggers: Aegon, Allianz, a.s.r., Asselbergs & Klinkhamer Advocaten, Athenos, De Goudse, DEKRA, Flyct, Hofmans Letselschade, JBL&G, Justiz, Kracht! Letselschade, LetselVerhalen, Mooyman & Partners, Nationale Nederlanden, Nostimos, Raasveld Expertise, Radar, TVM, Unigarant, Univé, Wijs Letselschade.

Geplaatst op 20-04-2022


Share on: