Economisch beeld wat positiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in april wat positiever dan in maart, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van april presteerden 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

 

Stemming producenten verbetert, consumenten negatiever
Consumenten waren in april 2022 voor de zevende maand op rij negatiever dan in de maand ervoor. Het consumentenvertrouwen bereikte een dieptepunt en lag ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het vertrouwen van producenten verbeterde in april en lag ruim boven het langjarig gemiddelde.


Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien
In februari 2022 hebben consumenten 13,8 procent meer besteed dan in februari 2021. Ze gaven vooral meer uit aan duurzame goederen en diensten. In vergelijking met februari 2020 besteedden consumenten 0,4 procent meer in februari 2022.

In februari 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,0 procent groter dan een jaar eerder. Vooral de investeringen in woningen en gebouwen waren hoger dan een jaar eerder. Ten opzichte van februari 2020 lagen de investeringen 2,5 procent lager.
Het volume van de goederenexport was in februari 2,8 procent groter dan in februari 2021. Een maand eerder groeide de export met 3,3 procent. Er werden in februari vooral meer metaalproducten en transportmiddelen uitgevoerd dan een jaar eerder.


Productie industrie groeit met ruim 10 procent in februari
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 10,2 procent hoger dan in februari 2021. Een maand eerder kwam de groei uit op 7,4 procent.


Meer faillissementen in maart
Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is in maart met 7 bedrijven toegenomen. Het aantal uitgesproken faillissementen is echter laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona.


Prijsstijging koopwoningen 19,5 procent duurder in maart
Bestaande koopwoningen waren in maart 19,5 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsstijging is opnieuw wat kleiner dan een maand eerder.


Meer vacatures, minder werklozen, minder gewerkte uren
Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal van 2021 in totaal ongeveer 3,5 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,2 procent minder dan een kwartaal eerder.

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 14 duizend per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in maart 2022 op 327 duizend. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking.

Eind december stonden er 387 duizend vacatures open, 16 duizend meer dan aan het einde van het derde kwartaal. Hiermee is de toename minder sterk dan in de drie kwartalen ervoor, maar wordt wel weer het record van het vorige kwartaal (372 duizend) overtroffen.
De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling steeg in het vierde kwartaal 2021 met 4,8 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de omzet met 14,5 procent.
 

Bbp groeit met 1,0 procent in vierde kwartaal 2021
Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2021 met 1,0 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei in het vierde kwartaal is vooral te danken aan een stijging van de consumptie door de overheid, de investeringen en het handelssaldo.

De groei in het vierde kwartaal 2021 ten opzichte van het vierde kwartaal 2020 kwam uit op 6,5 procent. Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het voorlopige groeicijfer voor het jaar 2021 bekend. Het bbp is vorig jaar met 5,0 procent gegroeid.

 

 

 

Geplaatst op 29-04-2022


Share on: