Eerste 800 miljoen euro uitgekeerd voor crisisherstel

De Europese Commissie heeft deze week 800 miljoen euro uitgekeerd in het kader van NextGenerationEU. Dit is het tijdelijke instrument om het herstel van Europa te financieren, zodat de Europese economie groener, digitaler en veerkrachtiger uit de pandemie komt.

Brussel heeft de miljarden verdeelt onder 41 nationale en regionale programma's in zestien lidstaten, waaronder Nederland, in de vorm van giften en leningen. De lidstaten kunnen het geld inzetten voor het herstel van hun economieën na de crisis door COVID-19. Ten minste 37% van het steungeld moet worden ingezet voor een groen doel.


Een pot met groen geld
De uitbetaling volgt op de succesvolle eerste opname van leningen in het kader van NextGenerationEU. Met de NextGenerationEU zet de Europese Commissie de eerste stap tot het vullen van een pot met groen geld waar tegen 2026 zo'n € 242 miljard in moet zitten. Met de 20 miljard euro aan obligaties met een looptijd van tien jaar, was de EU in één transactie 's werelds grootste uitgever van groene obligaties. Het groene geld is onderdeel van de € 807 miljard die Brussel op de kapitaalmarkten wil lenen vanuit het Europese herstelfonds, NextGenerationEU. De Commissie wil tegen het einde van dit jaar ongeveer 80 miljard euro aan langetermijnfinanciering bijeenbrengen, aangevuld met kortlopend EU-schuldpapier (EU-Bills).

Meer geld voor groene investeringen
Het Verbond ziet het gebruik van groene obligaties als een belangrijke sleutel om meer geld voor groene investeringen te ontsluiten en zo de realisatie van de Klimaatdoelstellingen dichterbij te brengen. De duurzame investeringen zouden wat het Verbond betreft het best ingezet kunnen worden voor projecten die ook op langere termijn vruchten afwerpen, zoals verduurzaming van de energievoorziening, woningbouw en klimaatadaptiemaatregelen. Het Verbond riep na Prinsjesdag in 2019 al op om Nederland ‘klimaatweerbaarder’ te maken.
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 08-04-2022


Share on: