Grote verschillen in annuleringsvoorwaarden

Onderzoeksbureau MoneyView heeft 46 doorlopende en 23 kortlopende reisverzekeringen uitgebreid tegen het licht gehouden. De voorwaarden van annuleringsdekkingen blijken onderling flink te verschillen; de termijn waarbinnen de verzekering afgesloten moet worden, is bijvoorbeeld iets om rekening mee te houden.

Met een annuleringsdekking worden de kosten van het annuleren van een niet aangevangen reis als gevolg van een verzekerde gebeurtenis vergoed. Daarnaast biedt de annuleringsdekking in bepaalde gevallen een vergoeding als een reeds begonnen reis wordt afgebroken. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de annuleringskosten, dient de gebeurtenis gedekt te zijn. In het overgrote deel van de polisvoorwaarden worden de verzekerde gebeurtenissen opgesomd, maar deze gedekte annuleringsredenen verschillen per aanbieder en product. Dat blijkt bijvoorbeeld als een goede vriend(in) plotseling overlijdt. Bij meer dan de helft van de onderzochte producten is dit geen gedekte reden voor annulering. De meeste aanbieders die dit wel verzekeren, hebben een beperkte dekking. Bij hen is het moment van overlijden in relatie tot de vertrekdatum van de reis soms van belang of is dit alleen tijdens de reis verzekerd.

Wie zich wil verzekeren voor annuleringskosten doet er verstandig aan om na het boeken van een reis niet te lang te wachten met het afsluiten van een annuleringsverzekering. Wanneer de door de verzekeraar gestelde termijn wordt overschreden, is bij bijna de helft van de onderzochte producten geen annuleringsdekking meer mogelijk. Bij de overige producten wordt de dekking beperkt. Deze beperking verschilt per aanbieder, maar sluit over het algemeen annulering voor die specifieke reis uit als de reden hiervan een al bestaande ziekte of aandoening van een verzekerde, huisgenoot of familielid is.

Sommige verzekeraars dekken exotische gebeurtenissen. Centraal Beheer, FBTO en Interpolis vergoeden annuleringskosten als er een officiële Elfstedentocht op de schaats verreden wordt en de verzekerde een startbewijs heeft. Voor wie wil annuleren omdat hij aan boord van een gekaapt vliegtuig zit biedt Allianz Direct dekking. Dat geldt ook voor wie aanwezig moet zijn bij de geboorte van een kind van een familielid.

Meer is te lezen in het gratis te downloaden Special Item Reisverzekeringen, te vinden op www.specialitem.nl.
 
Geplaatst op 20-04-2022


Share on: