Roel de Jong gekozen als lid Bestuur VRA en Formuleraad Regiobank

Op 12 april jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde RegioBank Adviseurs, VRA, Roel de Jong met unanieme stemmen gekozen als lid van het bestuur van de VRA. Ook werd Roel de Jong gekozen als lid van de Formuleraad RegioBank.

De Formuleraad is het centrale orgaan van overleg tussen RegioBank als franchisegever en de ongeveer 460 franchisenemers. Deze franchisenemers zijn allemaal zelfstandige financieel advieskantoren.

Roel de Jong
Roel de Jong is directeur van DBA-advies met vestigingen in Lunteren en Barneveld. Het kantoor bestaat al 80 jaar en telt 18 werkzame personen. In beide plaatsen voert DBA Verzekeringen ook een vestiging van RegioBank met onder meer activiteiten op het gebied van hypothecair krediet en zakelijke financiering onroerend goed.
 
Meer eigen verantwoordelijkheid
“Ik zie, aldus Roel de Jong, dat de politiek keuzen maakt waardoor de individuele burger een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid krijgt voor de eigen financiële situatie op langere termijn. De komende aanpassing van het pensioenstelsel waarbij de uiteindelijke pensioenuitkeringen die gepensioneerden ontvangen meer variabel worden afhankelijk van het behaalde beleggingsresultaat, is hiervan een voorbeeld.
 
Grote groepen burgers hebben af en toe even een advies nodig om deze eigen verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Bijvoorbeeld om hen te attenderen dat ze aanspraak kunnen maken op bepaalde toeslagen. Of hen te helpen hun energielasten te beperken door een kleine investering te doen om de woning energiezuiniger te maken.
 
Ik vind het van groot belang dat consumenten in hun vertrouwde gemeenschap laagdrempelig makkelijk financieel advies kunnen krijgen van mensen die zij kennen en die hen kennen. Het concept van RegioBank biedt juist vanuit de filosofie van het “binnen de menselijke maat werken vanuit de lokale gemeenschap” heel veel kansen op maatschappelijke meerwaarde en commercieel succes.
 
Binnen het bestuur van de VRA en als lid van de Formuleraad wil ik mij in de komende jaren sterk maken om de dienstverlening die wij met RegioBank aan onze klanten kunnen bieden, verder te ontwikkelen.”
Geplaatst op 20-04-2022


Share on: