Verbond van Verzekeraars organiseert Schademiddag 'Samen sterker'

Op donderdag 16 juni organiseert het Verbond van Verzekeraars de Schademiddag voor leden en niet-leden. Zorg dat je er (weer) bij bent, want je bent in een middag bij op actuele marktvraagstukken en het is dé ontmoetingsplek voor schadeprofessionals.

De samenleving staat voor grote uitdagingen. Klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder en de noodzaak om te verduurzamen is cruciaal. Er wordt een beroep gedaan op partijen om zélf substantieel bij te dragen aan een verlaging van de CO2. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming van het eigen bedrijf en duurzaam schadeherstel bij klanten.

Ook spelen er thema’s als deelmobiliteit, energietransitie en cyber. Stuk voor stuk complexe vraagstukken die vragen oproepen over bijvoorbeeld verzekerbaarheid. Maar denk ook aan de voortdurende digitalisering en innovatie die bijdragen aan de klantrelatie en efficiënte werkprocessen. tegelijkertijd zorgt dit voor dilemma’s ten aanzien dataveiligheid, privacy, personeelsschaarste en de menselijke maat. Een gebeurtenis zoals de oorlog in Oekraïne laat bovendien zien hoe snel je zekerheden kunt verliezen en dus hoe belangrijk het is dat je je op meerdere scenario’s voorbereidt.


Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m maandag 13 juni a.s. 12.00 uur.


Deze middag staat in het teken van de bijdragen die verzekeraars en ketenpartners in samenwerking kunnen leveren aan dit soort maatschappelijke vraagstukken. Door het bevorderen van preventie, het organiseren van risicosolidariteit en te zorgen voor toegankelijke verzekeringen. Maar ook door samen stil te staan bij de uitdagingen die we nog voor ons hebben.

Tijdens de plenaire sessie zal een keynotespreker reflecteren op schadeketen: wat gaat er goed en wat kan er beter?
De rest van het programma is aan jou. Kies bij inschrijving twee van onderstaande deelsessies. Wij houden zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeur. Per deelsessie is er steeds ruimte voor een maximum aantal deelnemers, de definitieve indeling hangt daarom af van het aantal aanmeldingen per sessie.

 

Informatie over de deelsessies:

  • Cyberrisico’s: ongewild, maar niet onontkoombaar.

Digitalisering levert de samenleving veel gemak, maar brengt ook kwetsbaarheden. Zo zijn cyberaanvallen die systemen op zwart zetten regelmatig in het nieuws. Bedrijven en publieke instellingen staan voor de uitdaging dit risico te beheersen. Staat die beheersing bij de verzekeringsmarkt nog in de kinderschoenen of kunnen wij adequaat op de snelgroeiende problematiek inspelen? Discussieer mee: heeft de ‘losgeldverzekering’ de toekomst of kunnen we beter vol inzetten op preventie?

  • Circulaire economie? Natuurlijk!

We kunnen er niet omheen, de bijdrage van de sector aan een duurzame samenleving. De circulaire economie is ‘hot’ en een veelomvattend onderwerp. Moet elke partij het wiel uitvinden of kan de sector samen versnellen? Tijdens deze sessie word je vanuit diverse invalshoeken bijgepraat. Bijvoorbeeld vanuit natuurlijk perspectief: hoe gaat de natuur hiermee om en wat kan de verzekeringssector daarvan leren? Ook krijg je inzicht in de praktijk: wat levert de circulaire economie mogelijk op voor jou en de maatschappij?

  • Een veranderend klimaat, de sector verandert mee.

De valwind in Leersum en watersnood in Limburg. Recente voorbeelden die de impact van een veranderend klimaat heel zichtbaar maken en dichtbij brengen. Dit vraagt aanpassing van de gehele maatschappij. Ook van de verzekeringssector wordt verwacht mee te bewegen. In deze deelsessie staan de laatste ontwikkelingen rondom de impact van klimaatverandering op de sector centraal. In het bijzonder de gevolgen voor de toekomstige inrichting van Nederland. Waar gaan we nog bouwen en waar vooral niet? Waar zijn welke klimaatrisico’s het grootst? Hoe gaan we in de toekomst om met extreem weer? In deze deelsessie krijg je antwoord op waar klimaatverandering de verzekeringssector raakt.

  • Onverzekerbaarheid: hoe lossen we dit op?

Onverzekerbaarheid, er zijn diverse vormen en definities van. En omdat ze verschillen, moeten deze vormen van onverzekerbaarheid ook verschillend worden aangepakt. Enkele toonaangevende sprekers uit de sector zullen met elkaar en met de deelnemers discussiëren over hoe verzekeringsissues kunnen worden opgelost die verzekeraars, gevolmachtigden, makelaars en uiteindelijk vooral de klant ervaren. Wat wordt jouw bijdrage? De sprekers proberen je te inspireren en motiveren bij te dragen aan oplossingen.

  • De toekomst van de verzekeringsketen: digitaal of virtueel?

Een snelle, efficiënte en veilige digitale gegevensuitwisseling in de verzekeringsketen is belangrijk om relevant te blijven voor klanten. Hoe is dat nu eigenlijk geregeld? En welke strategie past daarbij? Of moeten we veel verder denken dan dat? Want digitaal wordt ondertussen steeds meer virtueel. De markt voor non-fungible tokens (nft’s) explodeert in kunst en mode en het eerste metaverse festival is een feit. Een nieuwe, kortdurende trend of het begin van iets interessants en relevants? In deze deelsessie hoor je alles over digitalisering in het hier en nu en wat een virtuele toekomst voor verzekeraars kan zijn.


Programma donderdag 16 juni
Aanvang: 13.00 uur (inloop vanaf 12.00 uur met lunch)
Einde: 16.30 uur met aansluitend een borrel

13.00 – 13.30 uur Opening door Lidwien Suur, voorzitter sectorbestuur
13.30 – 14.20 uur Eerste ronde deelsessies
Pauze
14.50 – 15.40 uur Tweede ronde deelsessies
15.50 – 16.30 uur Plenair gedeelte met keynote
16.30 – 18.00 uur Borrel


Bestemd voor
Het hele programma staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden. Met name voor ketenpartijen zoals volmachten, makelaars, adviseurs en expertisebureaus. Deelname is vooral interessant voor directies en senior management, beleidsbepalers, innovatoren/productmanagers.


Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap. Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars, zie dan de ledenlijst.

Voor medewerkers die aangesloten zijn bij Adfiz en NVGA bedragen de deelnamekosten € 69,- (excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 99,- (excl. BTW).

Locatie
Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
11402 SB Bussum

Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.

Geplaatst op 05-04-2022

Volgende >


Share on: