Zorgen om veiligheids- en milieurisico's van in beslag genomen megajachten

In beslag genomen maritieme activa kunnen een aanzienlijk risico vormen voor havens, havensteden en jachthavens als er geen verplichting bestaat om ervoor te zorgen dat megajachten die op grond van sanctieregels worden vastgehouden, goed worden onderhouden, veilig worden gemaakt of buiten bedrijf worden gesteld.

Van Ameyde McAuslands maakt zich zorgen over de veiligheid na de inbeslagname van de 38 miljoen dollar kostende Phi (foto) en andere megajachten.

Van Ameyde McAuslands, een wereldwijd bedrijf van scheepsinspecteurs en ingenieursbureaus, is bezorgd over de veiligheid nadat door havenautoriteiten in heel Europa een aantal in het oog springende megajachten, waarvan wordt aangenomen dat ze eigendom zijn van Russische oligarchen, in beslag zijn genomen .
 
In de Londense Canary Wharf namen de autoriteiten de 38 miljoen dollar kostende Phi in beslag. In Gibraltar werd beslag gelegd op de 75 miljoen dollar kostende Axiom en in Italië gingen de autoriteiten aan boord van de 540 miljoen dollar kostende SY A, een van 's werelds grootste jachten in particulier bezit. Jachten met een geschatte waarde van meer dan 16 miljard dollar worden in heel Europa vastgehouden, in Finland, Frankrijk, Noorwegen, Spanje en Duitsland. 
 
"Wanneer een schip in beslag wordt genomen, mag het niet langer in klasse en onder vlag zijn, en alle verzekeringen, inclusief P&I en H&M, zijn waarschijnlijk al ingetrokken", zegt Albert Weatherill, Managing Director, Van Ameyde McAuslands, UK.
"Vanaf dat moment wordt het jacht standaard een aansprakelijkheid van de staat. En zonder verzekering moeten er goede preventiemaatregelen worden genomen om verliezen en claims te voorkomen. Potentiële rechtszaken kunnen in de miljoenen dollars lopen als de activa niet op de juiste manier veilig zijn gemaakt of niet op de juiste manier zijn stilgelegd. Dit zijn geen schepen die je zomaar kunt uitschakelen en achterlaten.
 
Normaal gesproken kan het jaarlijkse onderhoud van een megajacht meer dan 50 miljoen dollar bedragen, waarbij de vlaggenstaat een minimale bemanning en gepland onderhoud eist. Maar volgens het onderzoeksbureau is er verwarring over wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van routineonderhoud, als er al onderhoud wordt uitgevoerd.  
 
"Als de bemanning niet wordt betaald en wegloopt of als sancties het onderhoud verbieden, wat gebeurt er dan als er een verontreinigingsincident is? Wat gebeurt er als het schip op drift raakt of in brand vliegt, of als er sprake is van diefstal of sabotage? Er zijn te veel onbekenden, en in deze sector staan onbekenden vaak gelijk aan rechtszaken", zegt Weatherill.
 
Van Ameyde McAuslands is van mening dat beslagleggende autoriteiten - vlaggenstaten - zich bewust moeten zijn van de noodzaak om onmiddellijk actie te ondernemen wanneer een vaartuig in beslag wordt genomen. Men denkt namelijk dat geen van de in beslag genomen jachten tot nu toe is klaargemaakt om te worden opgeborgen of is onderzocht om vervuiling of verstoring van de haven te voorkomen. "Deze schepen moeten zo veilig mogelijk aan de ligplaats liggen", zegt Weatherill. 
 
Hoewel het moeilijk te voorspellen is hoe lang deze schepen langszij zullen blijven, moeten uit veiligheid de machines worden uitgeschakeld, systemen worden afgetapt, overboord-kleppen worden gesloten, brandblussystemen worden gecontroleerd en motoren worden voorbereid voor een koude ligplaats, in overeenstemming met de richtlijnen van het classificatiebureau en de OEM. 
 
"Dit voorkomt mogelijke schade aan machines, binnenhutten en kostbaarheden en beperkt de financiële risico's en aansprakelijkheid. Het beschermt ook tegen elk potentieel risico voor de maritieme infrastructuur, het milieu en het publiek in het algemeen," zegt Weatherill. "Bemanning, achteruitgang, schade, brand, diefstal, gevaar voor mensen en eigendommen - dit zijn allemaal zeer ernstige zaken. Als schepen lange tijd stilliggen, kan er van alles misgaan en als er geen vangnet is om op terug te vallen, is dat een groot probleem. We bevinden ons op onbekend terrein."

Over Van Ameyde McAuslands
Van Ameyde McAuslands is een maritiem onderzoeks- en adviesbureau met hoofdkantoor in Hull, Verenigd Koninkrijk en een superjachtendivisie in Lymington aan de zuidkust van het Verenigd Koninkrijk. Van Ameyde McAuslands maakt deel uit van de grotere Van Ameyde Marine met hoofdkantoor in Nederland, die wereldwijd maritieme onderzoeks- en adviesdiensten in 36 landen aanbiedt.
Geplaatst op 06-04-2022


Share on: