Aon: Overheid wees alert op financiële risico’s van internetlabels

Vandaag stemt de Eerste Kamer in met de afschaffing van de korting op de collectieve basisverzekering per 2023. Mede naar aanleiding daarvan waarschuwt Aon voor de risico’s die verbonden zijn aan de relatief goedkopere internetlabels. Het risico bestaat dat de vaak jonge en gezonde consumenten die voor deze internetlabels kiezen niet altijd voldoende op de hoogte zijn van beperkende polisvoorwaarden, risico’s niet altijd goed inschatten of een gezonde financiële buffer missen.


De overheid moet daarom in actie komen en een betere en meer uitgebreide voorlichting van de markt stimuleren. Ook van werkgevers is aandacht vereist. Zij kunnen hun werkgeverscollectiviteit zo inrichten  dat de aantrekkelijkheid ervan voor medewerkers wordt vergroot en gezondheidsrisico’s worden beperkt. Dat levert tegelijkertijd kostenbesparingen op. 

Opkomst van internetlabels
De voorgenomen afschaffing van de korting op de basisverzekering per 1 januari 2023 heeft geleid tot de opkomst van relatief goedkopere internetlabels die inspelen op vooral jonge en gezonde consumenten. Deze labels bieden vaak een vrijwel gelijke basisverzekering aan als hun moederlabel, maar sturen op volledig online afhandeling van de administratie, waardoor de polis goedkoper wordt. De aanvullende pakketten die bovenop de basisverzekering worden aangeboden, zijn meestal heel beperkt qua dekking. Vergeleken met het pakket van collectieve verzekeringen is het aanbod van internetlabels een stuk minimaler.

De keuze voor een internetlabel is volgens Marc van Westerlaak, zorgverzekeringspecialist bij Aon’s Health Solutions, niet zonder risico: “Het gevaar bestaat dat consumenten zich blind staren op de prijs van een verzekering en kiezen voor een zo laag mogelijke premie, zonder een goede risico-inschatting te maken van hun eigen situatie. Weten consumenten dan nog wanneer zij verzekerd zijn tegen medische kosten en wanneer niet? Ook missen jonge consumenten vaak de financiële buffer die nodig is voor het moment dat alsnog flinke kosten gemaakt moeten worden. In geval van een goede gezondheid zijn dat geen onoverkomelijke problemen, maar dit zijn wel zaken die financieel pijn doen wanneer het misgaat.”  


Extra risico voor werkgevers
Ook voor werkgevers betekent de afschaffing van de korting op de collectieve basisverzekering dat meer risico’s ontstaan. De collectiviteit bevat vaak specifieke polisvoorwaarden of onderdelen die zijn afgestemd op (het beroep van) de medewerkers van een bedrijf, organisatie of branche. Als consumenten door de afschaffing van de korting op de basisverzekering op basis van prijs een keuze maken voor hun zorgverzekeringspakket, dreigen zij daardoor minder goed verzekerd te zijn tegen bijvoorbeeld arbeidsgerelateerde klachten. Hiermee vervalt voor consumenten een stukje zekerheid en worden risico’s voor werkgevers vergroot, omdat medewerkers in geval van zorgkosten in het kader van re-integratie sneller aankloppen bij hun werkgever voor vergoeding van deze kosten. Door een betere en aantrekkelijkere werkgeverscollectiviteit in te richten kan daar echter handig door werkgevers op worden ingespeeld. 

Overheid moet in actie komen tegen internetlabels
Aon pleit voor overheidsactie tegen de wildgroei aan internetlabels die dreigt te ontstaan. Van Westerlaak: “Aan consumenten moet helder uitgelegd worden wat de risico’s zijn die zij lopen in geval van een keuze voor een internetlabel. Daarnaast zorgt de afschaffing van de korting op de collectieve basisverzekering in feite juist voor een omgekeerd effect. Consumenten die minder goed verzekerd dreigen te zijn, het ontbreken van financiële buffers en werkgevers die grotere risico’s lopen: deze punten spreken in het voordeel voor behoud van de collectiviteit en zelfs het stimuleren van een grotere deelname door medewerkers. De korting op aanvullende pakketten is nog een extra voordeel van de collectiviteit. Het zou niet verkeerd zijn als werkgevers de voordelen van zorgcollectiviteit nog eens extra goed uitleggen aan hun medewerkers. Wij hopen echter met name dat de overheid zich in gaat zetten op een betere voorlichting rondom eventuele financiële risico’s, zowel richting consumenten als werkgevers.”
Geplaatst op 10-05-2022

< VorigeVolgende >


Share on: