Gaan een goede werksfeer en succes daadwerkelijk hand in hand met elkaar?

Werkgevers zijn er niet altijd voldoende van doordrongen dat hun personeelsbestand hun grootste kapitaal is. Met de juiste mensen op de juiste plekken kun je het als bedrijf met succes opnemen tegen je concurrenten. Het is belangrijk om eenheid in je team te creëren. Werknemers komen niet alleen bij je werken om geld te verdienen, maar willen zich ook prettig voelen bij het werk dat ze doen. Een goede werksfeer is vaak belangrijker dan de hoogte van de beloning – al moet die beloning natuurlijk wel in orde zijn.

Hart voor de zaak
Een bekend spreekwoord zegt het al: wat je zaait, zul je oogsten. Ondernemers die zich verdiepen in de kenmerken van goed werkgeverschap en daar ook naar handelen, zien die moeite beloond. Het levert ze een team op met louter mensen die hart voor de zaak hebben. Een belangrijk kernwoord is hier loyaliteit. Hoe loyaler je medewerkers aan je zijn, hoe succesvoller de onderneming kan worden. Je bereikt dit niet alleen met een goede beloning. Medewerkers zijn vooral op zoek naar werk met betekenis, uitdaging en sociale verbondenheid. De combinatie van deze drie factoren – de verhouding waarin ze van belang zijn verschilt per branche – zorgt voor het meest optimale werkgeluk.

 

Minder schade
Wanneer een werknemer zich betrokken voelt bij het bedrijf, resulteert dat doorgaans in een hoger prestatieniveau. Maar dat is niet het enige winstpunt voor de onderneming. Ook het zorgvuldig omgaan met de spullen is een essentieel aandachtspunt. Als je hart hebt voor de zaak, raakt het je meer wanneer ergens schade ontstaat. Je zult dus eerder geneigd zijn om schades te willen voorkomen waar dat mogelijk is. Dit vertaalt zich onder meer in een betere rijstijl in de bedrijfswagens en een voorzichtigere omgang met apparatuur op de werkvloer.

 

Persoonlijke aandacht
Werkgevers doen er goed aan om voldoende tijd vrij te maken voor het contact hun medewerkers. Die persoonlijke aandacht is belangrijk om een inschatting te kunnen maken van wat er leeft op de werkvloer. Niet voor niets investeren bedrijven vaak royaal in de vrijdagmiddagborrels, uitjes aan het einde van het jaar of gezamenlijke sportieve activiteiten. Je kunt dit verder uitbouwen door bedrijfssuccessen nadrukkelijk met de medewerkers te vieren, zodat je de nadruk legt op het belang van die werknemers bij het behalen van het betreffende succes.

Geplaatst op 03-05-2022

< VorigeVolgende >


Share on: