Michel de Ridder ontvangt Amerikaanse 'Industry Defender Award'

Op 5 mei heeft Advocaat mr. Michel J.J. de Ridder, partner bij KBS Advocaten, als eerste Nederlandse Advocaat de ‘Industry Defender Award’ van het Amerikaanse Medical Professional Liability (MPL) Association’ in ontvangst genomen. De Award wordt uitgereikt aan advocaten als erkenning voor hun bijdrage aan de verdediging en uitzonderlijke steun aan de MPL-industrie.

Mr. Michel de Ridder studeerde tegelijkertijd rechten en geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en koos uiteindelijk voor een carrière in de advocatuur. Hij is partner bij KBS Advocaten in Nederland en heeft meer dan 25 jaar ervaring in de medische verdediging. Dr. de Ridder staat medische aansprakelijkheidsverzekeraars en hun verzekerden zorgverzekeraars en zorginstellingen bij op het gebied van civiele, tuchtrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Hij heeft vele procedures gevoerd op het gebied van aansprakelijkheid van zorgverleners en zorginstellingen. Daarnaast richt hij zich op werkgeversaansprakelijkheid van zorginstellingen en (gebrekkige) medische hulpzaken. Dr. de Ridder is lid van de vereniging van letselschadeadvocaten, de vereniging van tuchtrechtadvocaten en de vereniging voor gezondheidsrecht. Tevens is hij redactielid van het tijdschrift 'Letsel & Schade' van de Stichting Werkgroep Artsen Advocaten en publiceert hij regelmatig artikelen in tijdschriften op het gebied van medische aansprakelijkheid.
 
De advocaat benadrukt op het online platform Skipr dat Nederland in vergelijking met de Verenigde Staten over een goed werkend medisch aansprakelijkheidsstelsel beschikt. Daarnaast benoemt hij dat het medisch aansprakelijkheidsrecht juist een positieve kwaliteitsimpuls geeft aan de zorg. Maar ook in Nederland ziet De Ridder het claimbewustzijn, de juridisering en aansprakelijkheid toenemen. De hoogte van de claims is de afgelopen vijftien jaar vervijfvoudigd. “Dit wordt Nederland weleens gezien als ‘Amerikaanse toestanden’. Het kan zijn dat de claim van de patiënt terecht is, maar dat is niet altijd het geval. Daarnaast heeft de toename van claimbewustzijn ook een keerzijde.” In een aansprakelijkheidszaak staat doorgaans de gezondheid en toestand van de patiënt centraal, maar er is ook sprake van een zogeheten second victim. “De aansprakelijkgestelde medisch professional die het stempel ‘dader’ krijgt opgedrukt. Het effect hiervan wordt vaak onderschat.”
 
De MPL Association is de belangrijkste internationale vereniging die medische beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars, risicogroepen, captives, trusts en andere entiteiten vertegenwoordigt die zich inzetten voor de kwaliteit van de gezondheidszorg. Leden van de MPL Association verzekeren bijna 2,5 miljoen beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg over de hele wereld - artsen, tandartsen, kaakchirurgen, verpleegkundigen en nurse practitioners, podologen, en andere zorgverleners. MPL Association leden verzekeren ook 2.700 ziekenhuizen en 15.000 medische faciliteiten en groepspraktijken over de hele wereld.
Bron: Skipr
Geplaatst op 13-05-2022