RVO voert WTS herstelactie uit in het voordeel van gedupeerden

Ongelukkigerwijs zijn gelijke gevallen niet altijd gelijk behandeld bij de afhandeling van aanvragen voor tegemoetkoming voor de waterschade die was ontstaan na de enorme regenval in Limburg in juli 2021. Het gaat hier om tegemoetkoming voor particulieren op grond van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (WTS). RVO gaat een herstelactie uitvoeren om alsnog op uniforme wijze de gedupeerden financieel tegemoet te komen. Dit zal in het voordeel van de gedupeerden uitpakken.


Ongelijke behandeling
De WTS is bedoeld voor een tegemoetkoming van redelijkerwijs niet verzekerbare schade. Dat wil zeggen, dat alleen schade aan woning en inboedel wordt vergoed die redelijkerwijs niet verzekerbaar is. Bij de uitvoering van de regeling is echter in veel gevallen tegemoetkoming verstrekt voor schade die wel redelijkerwijs verzekerbaar was. Ook is geen eenduidige definitie van het begrip inboedel gehanteerd. Omdat het begrip inboedel niet uniform is toegepast is het voorgekomen dat de ene aanvrager wel een tegemoetkoming heeft ontvangen voor bijvoorbeeld tuinmeubilair en de andere aanvrager niet. De ruimere definitie van inboedel zal bij de herstelactie worden gehanteerd. Tuinen (of bestrating), schade aan caravan, tuinhuis of boot, vallen overigens nadrukkelijk niet onder de ruimere definitie van het begrip inboedel.


De ontstane situatie is onwenselijk. RVO zal daarom eenmalig, in deze specifieke situatie, een herstelactie uitvoeren in het voordeel van de gedupeerden. RVO benadrukt dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend voor gedupeerden van andere schadegevallen uit het verleden of in de toekomst.


RVO zal met terugwerkende kracht een ruimere interpretatie van het begrip inboedel hanteren voor particulieren in het schadegebied. Dit betreft ook particulieren met redelijkerwijs verzekerbare schade voor zover de schade niet door de verzekeraar wordt vergoed. Bovendien geldt dit zowel voor particulieren die al een aanvraag hebben ingediend als voor particulieren die nog geen eerdere melding hebben gedaan. Particulieren die zich nog niet eerder hebben gemeld kunnen zich tot 1 juli 2022 melden bij RVO.


Op deze wijze wordt de schade van particuliere gedupeerden van de waterschade in Limburg op eenzelfde wijze vastgesteld en worden gelijke gevallen alsnog gelijk behandeld.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Geplaatst op 24-05-2022

Volgende >


Share on: