Lard Friese in Raad van Bestuur van de Geneva Association

De Geneva Association heeft na de algemene vergadering van 2022 twee belangrijke ontwikkelingen aangekondigd. De verkiezing van nieuwe leden van de Raad van Bestuur (RvB) en de aansluiting van de Geneva Association bij de Principles for Sustainable Insurance (PSI) van het United Nations Environment Programme-Finance Initiative (UNEP-FI).


Foto:  Lard Friese, CEO Aegon, nieuw lid Raad van Bestuur Geneva Association

Nieuwe leden Raad van Bestuur
De vier nieuwe leden van de Raad van Bestuur zijn Lard Friese, CEO Aegon, Xi LUO, voorzitter People's Insurance Company of China, Hiroshi Shimizu, President & CEO bij Nippon Life en Peter Zaffino, Chairman & CEO AIG.

Tijdens de 49e Algemene Vergadering van de Geneva Association waren 57 CEO's uit de verzekeringswereld bijeen op 2-3 juni in Venetië in Italië. Onder de titel ‘Building Bridges to a More Sustainable Future’ werd onderzocht hoe mondiale uitdagingen, van klimaatverandering tot economische volatiliteit, van invloed zijn op de verzekeringssector en hoe verzekeraars de samenleving het beste kunnen ondersteunen bij het navigeren door deze crises.
 
Recente gebeurtenissen zoals de COVID-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben instellingen ertoe aangezet om hun ESG-agenda's aan te scherpen voor een maximale impact. Uit de discussies in de Algemene Vergadering kwam naar voren dat dit voor verzekeraars het volgende betekent:
  • de veerkracht tegen klimaatverandering vergroten door mitigatie-inspanningen en aanpassingsmaatregelen te combineren, risicobeperking te stimuleren en hulp bij rampen te bieden via verzekeringsdekking
  • niet alleen ecologische maar ook sociale duurzaamheid bevorderen bij het afsluiten van verzekeringen, beleggingen en activiteiten het aanpakken van lacunes in de bescherming, zodat een groter aantal mensen, vooral in de meest kwetsbare situaties, toegang krijgt tot verzekeringsdekking
  • het bevorderen van het fysieke, mentale en financiële welzijn van individuen door innovatieve producten en diensten
 
Christian Mumenthaler, voorzitter van The Geneva Association en CEO van Swiss Re: "Uit de discussies tijdens onze Algemene Vergadering is gebleken dat geopolitieke spanningen, economische volatiliteit, sociale ongelijkheid en klimaatverandering voor ons allemaal belangrijke punten van zorg zijn. Ik ben blij dat The Geneva Association een ondersteunende instelling is geworden van UNEP-FI's Principles for Sustainable Insurance, waarmee wordt versterkt dat duurzaamheid - de E, de S, en de G - een centraal thema is voor de sector. 
 
Ik heet ook Lard Friese, Xi LUO, Hiroshi Shimizu en Peter Zaffino van harte welkom in de Raad van Bestuur van de Geneva Association. Als vertegenwoordigers van Europa, China, Japan en de Verenigde Staten zullen zij er in belangrijke mate toe bijdragen dat onze agenda de prioriteiten van verzekeraars over de hele wereld weerspiegelt.”
 
Jad Ariss, algemeen directeur van de Associatie van Genève: "De uitdagingen waarvoor we staan, als industrie en als maatschappij, vereisen gecoördineerd denken en handelen. Onze jaarlijkse bijeenkomst was een krachtig platform voor 57 van de CEO's van onze leden over de hele wereld om op één lijn te komen, met name wat hun ambities op sociaal en milieugebied betreft. Duurzaamheid is vandaag duidelijk de belangrijkste prioriteit voor verzekeringsmaatschappijen en hun klanten. We zijn er trots op dat we een ondersteunende instelling van het UNEP-FI PSI zijn geworden."
 
De Geneva Association 
De Geneva Association is de enige wereldwijde vereniging van verzekeringsmaatschappijen: haar leden zijn CEO's van verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen. Op basis van rigoureus onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met haar leden, academische instellingen en multilaterale organisaties, onderzoekt The Geneva Association belangrijke risicogebieden die waarschijnlijk van invloed zullen zijn op de verzekeringssector, ontwikkelt aanbevelingen en biedt een platform voor belanghebbenden om deze te bespreken. In totaal hebben de ondernemingen van de leden van de Geneva Association hun hoofdkantoor in 26 landen over de hele wereld; zij beheren 21 biljoen dollar aan activa; hebben meer dan 2,5 miljoen mensen in dienst; en beschermen 2,6 miljard mensen.
 
Geplaatst op 07-06-2022

< VorigeVolgende >


Share on: