LRGD Symposium 2022 met als thema 'Deskundigen op de verkeerde weg'

Op donderdag 17 november wordt het LRGD Symposium 2022 georganiseerd met als thema 'Deskundigen op de verkeerde weg'. Het programma is nog niet helemaal gereed, maar u kunt zich nu al inschrijven.

Thema: Deskundigen op de verkeerde weg
In verreweg de meeste gevallen is een van de partijen content met het deskundigenbericht. Logischerwijze is dat niet de partij die meent in het deskundigenbericht zijn ongelijk te zien genoteerd. In veel minder gevallen zijn beide partijen tevreden of beide partijen ontevreden. Maar wat als een of beide partijen stellen dat de deskundige het hoe dan ook bij het verkeerde eind heeft? Wat als de deskundige deels is uitgegaan van informatie op basis waarvan hij – bewust of onbewust – op een verkeerd spoor is gezet? Maakt het dan nog uit wie dat verkeerde spoort heeft uitgezet? Wat als de deskundige op grond van druk of intimidatie is gekomen tot het opgestelde deskundigenbericht?

In dit symposium gaan de sprekers in op verschillende vormen van “verkeerd spoor”. Er is aandacht voor deskundigen onder druk, deskundigen die zijn geïntimideerd, bedreigd of belaagd.
 
Programma

Plenair ochtendprogramma
10.00 – 10.30 uur: Ontvangst met koffie/thee & registratie
10.30 – 10.45 uur: Opening symposium
10.45 – 11:00 uur: Inleiding, resultaten enquete bejegening deskundigen
11.00 – 11.45 uur: Mr. G.C. Endedijk, Lennox Litigation, Ik ben het niet met u eens. Wat mag ik doen? 
11.45 – 12.45 uur: Caroline Koetsenruijter, Jij moet je bek houden!

12.45 – 13.45 uur: Lunch

13.45 - 17:15 Middagprogramma parallelsessies

Kamer Techniek en Varia, middagvoorzitter dhr. ing. C.G. Verdoorn re, FUEDI-ELAE
Kamer Financieel Economisch, middagvoorzitter dhr. R. Rozekrans RA 
  • drs.ing. T.G. Krol RA, Managing Director Expert Services Kroll Amsterdam
  • Mr. P.D. Olden, Advocaat Nauta Dutilh
Kamer Algemeen, middagvoorzitter dhr. mr.ing. Nico M. Keijser CDPO
  • Mr. Mariska Kool, The Data Lawyers
  • mr.dr. C. (Caroline) Raat MA, workshop toxisch gedrag, gevolgen, oorzaken en oplossingen
Kamer Grond, Vastgoed en Bouw, Fysieke omgeving, middagvoorzitter mw. Mr. A.T. Dalen Gilhuijs
Kamer Mens en Medisch, middagvoorzitters Dhr. B. Hagoort en A.L. van Summeren

Geïnteresseerden kunnen zich HIER inschrijven
Geplaatst op 27-06-2022

Volgende >


Share on: