Bestuurswisseling bij het platform Reconditionering

Tijdens de ledenbijeenkomst Reconditionering, onderdeel van Schoonmakend Nederland, op 14 juni jl. nam Leo Mulder (Belfor) afscheid van het bestuur. Vincent Talle (Belfor) en Rob Vis Dieperink (Corocor) traden toe tot het bestuur. Het platformbestuur bestaat nu uit vier personen.

Het platform Reconditionering is voor bedrijven die aan herstel na brand-, storm- en waterschade doen. Het doel is dat deze bedrijven gezamenlijk optrekken en naar buiten treden.

Het platform beweegt zich op de gebieden die alle bedrijven actief in het segment reconditionering aangaan. Het houdt zich verre van de commerciële aspecten van de individuele bedrijven. Een gezonde mate van concurrentie is immers ook van belang voor de ontwikkeling van de branche in het algemeen en de individuele bedrijven in het bijzonder. De kaders waarbinnen het commerciële strijdperk zich afspeelt, zijn nadrukkelijk wél een aandachtsgebied van het Schoonmakend Nederland platform Reconditionering. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich conformeren aan die kaders. Dit is dan ook feitelijk één van de ultieme doelstellingen van het platform.

Omdat niet alle reconditioneringsbedrijven lid zijn van Schoonmakend Nederland wordt er eenmaal per jaar een ‘open’ vergadering gehouden, waarbij zowel de leden als de niet-leden van Schoonmakend Nederland welkom zijn. Op die manier wordt geborgd dat het platformbestuur in staat blijft om alle belangen van de bedrijven in de sector in het oog te houden bij het maken van keuzes.
 

Speerpunten Platform Reconditionering 2022
  1. Duurzame inzetbaarheid borgen in de reconditionering (verder uitwerken pilot reconditionering met RAS en vakbonden) en aandacht voor reconditionering als zwaar beroep;
  2. #SchoonMaaktMogelijk laden met reconditionering persona’s én specialisten laten aanhaken op de arbeidsmarktcampagne die na de zomervakantie van start gaat;
  3. Lobby voeren op relevante thema’s waaronder standaardbestek en Calamiteiten Plan Reconditionering (CPR). Stakeholders zijn NIVRE, experts, Verbond van Verzekeraars, verzekeringsmaatschappijen, Stichting Salvage en collega-reconditioneerders;
  4. Leden stimuleren en enthousiasmeren om deel te nemen aan de ledenbijeenkomst en de brede bijeenkomst;
  5. Duurzaam Schadeherstel uitrollen samen met met verzekeraars en het Verbond (met reconditioneerders in de lead). Verder werken aan de footprints van individuele reconditioneerders.
Geplaatst op 26-07-2022

Volgende >


Share on: