Brand tijdens sloopwerkzaamheden op dak van winkelcomplex

Advocatenkantoor Kennedy van der Laan gaat in op een casus omtrent een brand die tijdens sloopwerkzaamheden op het dak van een winkelcomplex is ontstaan. Is de brand ontstaan door de werkzaamheden en is de (onder)aannemer hiervoor aansprakelijk?

De eigenaar van een winkelcomplex heeft een aannemer ingeschakeld voor diverse werkzaamheden aan het dak van het complex, waaronder het verwijderen van de bestaande dakbedekking en isolatieplaten. Op de overeenkomst met de eigenaar heeft de aannemer de Vebidak-voorwaarden toepasselijk verklaard, waarin tevens een vergaand exoneratiebeding is opgenomen. Voor de genoemde werkzaamheden heeft de aannemer vervolgens een onderaannemer ingeschakeld. Tijdens het verwijderen van de dakbedekking door de onderaannemer is brand ontstaan, met de nodige schade als gevolg. 

Het hof overweegt dat de onderaannemer zijn zorgplicht heeft geschonden door zich er niet van te vergewissen of bij het slopen van het dak veilig met open vuur kon worden gewerkt en geen voorzorgsmaatregelen te nemen om een eventuele brand in een vroeg stadium te ontdekken of te blussen. Ook is het causaal verband met de brand met voldoende zekerheid vast te stellen. Het is immers een feit van algemene bekendheid dat de toepassing van open vuur bij dakdekkerswerkzaamheden een aanzienlijk risico van brand met zich brengt en daarnaast is er geen redelijke aanwijzing voor een alternatieve oorzaak. 

De onderaannemer doet nog een beroep op het door de aannemer overeengekomen exoneratiebeding, omdat het beding derdenwerking zou hebben. Het hof gaat echter niet inhoudelijk in op deze vraag. Volgens het hof is namelijk sprake van bewuste roekeloosheid van de onderaannemer waardoor de exoneratie niet opgaat, ook als aan het beding mogelijk toch derdenwerking zou toekomen. 

Het oordeel dat de onderaannemer met zijn werkwijze een te groot risico heeft genomen en daarom bewust roekeloos heeft gehandeld gaat vrij ver: het impliceert namelijk dat de onderaannemer niet alleen zeer onachtzaam te werk is gegaan, maar zich ook bewust was van de roekeloosheid van zijn gedrag. Met name dat subjectieve element kan in de praktijk lastig te bewijzen zijn.


Klik HIER voor de volledige uitspraak:
 

Bron: Kennedy van der Laan
Geplaatst op 08-07-2022

< VorigeVolgende >


Share on: