Rapport CMS toont stijgend aantal massaclaims

Uit een rapport van CMS is gebleken dat het aantal massaclaims in Europa de afgelopen jaren fors is gestegen. Zo werden er in 2021 drie keer meer massaclaims ingediend dan in 2020. In Europa blijft de UK het meest actieve rechtsgebied voor massaclaims. Daarnaast is met name in Nederland en Portugal een forse stijging te zien.

Vooral bij massaclaims op het gebied van letselschade, consumentenrecht en productaansprakelijkheid is een forse toename zichtbaar. Ook in Nederland zijn er tal van massaclaims ingediend, onder andere tegen technologiebedrijven als Facebook en TikTok, in verband met privacyschending en tegen autoproducenten in verband met dieselemissies. De laatste jaren zien we daarnaast een toename van massaclaims over mensenrechtenkwesties, zoals klimaatverandering en over COVID-19.

 

 

In tegenstelling tot veel andere landen wordt in Nederland vaak gekozen voor een kort geding bij massaclaims. Ook wordt er – met name in de UK, Portugal en Nederland – veel gebruikgemaakt van het opt-out mechanisme. Een krachtig mechanisme waarbij de claims van alle gedupeerden gebundeld worden en collectief bij de rechter aanhangig gemaakt. Daardoor is de uitkomst van de procedure voor alle gedupeerden bindend en zijn er geen individuele stappen nodig.

 

De 2022 CMS European Class Action Report is hier te lezen.

Geplaatst op 22-07-2022

Volgende >


Share on: