Themamiddag SAR ‘Brandt het of brandt het niet?’ op 15 en 29 september

Op 15 en 29 september a.s. organiseert de SAR de themamiddag ‘Brandt het of brandt het niet’. Want hoe zeker zijn adviseurs dat zij de brandverzekeringen voor een bedrijf goed hebben geregeld? En welke toekomstige ontwikkelingen spelen daarbij een rol?

Inmiddels is al meer dan de helft van de plekken bezet. Om zeker te zijn van deelname is het zaak snel aan te melden. Ook niet-SAR-geregistreerde vakgenoten zijn welkom. Lees hieronder het net bekendgemaakte, definitieve programma.
 

1. De nieuwe Assurantie A – Brandopleiding door Johan Zwaanswijk

Deze opleiding is letterlijk ‘brandnew’. In deze opleiding komen alle belangrijke producten en ontwikkelingen op brandverzekeringsgebied aan de orde. Johan neemt u mee in de ontwikkelingen met betrekking tot de brandverzekeringsmarkt, beurs- en maatschappijvoorwaarden, schaderegeling, risicobeoordeling voor particulieren en bedrijven, preventiemaatregelen, etc.

Johan Zwaanswijk is programmamanager bij NIBESVV en hoofdredacteur van de Beursbengel.
 

2. De nieuwe beursbrandvoorwaarden VMZB2021 door Patrick van der Vorst

Tijdens deze themabijeenkomst zal vanuit juridisch perspectief worden ingegaan op de historie, de systematiek en de uitleg van de nieuwe beursbrandcondities VMZB 2021. Daarbij wordt aandacht besteed aan het verschil tussen named perils-polis (zoals de VMZB 2021) en een all risks-polis en zal er worden ingegaan op de wijze waarop een rechter polisbepalingen vanuit het juridisch kader interpreteert. Daarbij zullen ook de hoofdlijnen van de materiële dekkingsomvang van de VMZB 2021 worden behandeld, waarbij ook het belang van de voorganger daarvan (NBZB2006) aandacht krijgt.

Patrick van der Vorst is advocaat in Rotterdam en partner bij het kantoor VanNiekerkCieremans Advocaten. Hij is gespecialiseerd in en adviseert en procedeert over allerlei typen polisgeschillen onder brandpolissen. Daarnaast houdt hij zich onder meer bezig met brandregreskwesties, (beroeps)aansprakelijkheidszaken en CAR-disputen. 
 

3. De nieuwe beursbrandvoorwaarden – een kritische noot door Cees Kortleve

Vanuit zijn grote ervaring als makelaar in verzekeringen in de co-assurantiemarkt zal Cees een aantal kritische noten plaatsen bij de nieuwe beursbrandvoorwaarden, de VMBZ2021. Naar zijn mening moeten polisvoorwaarden voldoen aan het uitgangspunt dat ze toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk moeten zijn voor de klant (leek). Uiteindelijk zijn polisvoorwaarden het enige concrete dat de klant ontvangt. De rest is uitvoering van de verzekeringsovereenkomst en service.

Cees Kortleve was ruimt 40 jaar werkzaam als makelaar in verzekeringen in de co-assurantiemarkt, primair in de sector brandverzekeringen.
 

4. Rol Stichting Salvage en welke nieuwe ontwikkelingen zijn er te verwachten als het gaat over brandrisico’s? door Piet Bosman

In dit deel van de middag gaat Piet kort in op het doel, de organisatie en de activiteiten van de Stichting Salvage. Vanuit zijn rol als Salvage-coördinator kan hij een goede toelichting geven op de (steeds) grotere rol die de Stichting Salvage speelt bij de afwikkeling van brandschades.

In het tweede deel van zijn presentatie zal hij aandacht geven aan de te verwachten nieuwe, maar voor de verzekeringspraktijk belangrijke ontwikkelingen, welke nog de nodige voeten in de aarde zullen hebben als het gaat over brand- en aansprakelijkheidsverzekeraars. Daarbij moet u denken aan het toenemend aantal zonnepanelen, accuopslag, accugebruik, oplaadpunten, etc.

Piet Bosman is jurist, schade-expert en Salvage-coördinator. Hij is al enige jaren aan de SAR verbonden als docent en doet dat met name vanuit zijn praktijk als schade-expert.
 

5. Sluit de Brand-opstalpolis nog aan bij de actualiteit? door Arno de Jong

Bij het afwikkelen van opstalschades ontstaan steeds vaker knellende situaties. De gedachte bij het opstellen van een brandpolis is natuurlijk geweest dat indien men getroffen wordt door een onvoorziene gedekte bouwkundige schade, de uitkering voldoende zou zijn om de opstal te herstellen in de oorspronkelijke staat. Een mooie gedachte en passend bij het indemniteitsbeginsel.

Echter, in de praktijk neem het aantal voorbeelden van verzekerden die geconfronteerd worden met bouwvoorschriften waardoor er voor het herstel extra investeringen moeten worden gedaan toe. Indien men niet aan deze bouwvoorschrifen voldoet krijgt men simpelweg geen bouw- c.q. omgevingsvergunning. In de opstalpolis is hierin vaak voorzien via een overdekkingsclausule die bekend staat als ‘extra kosten op last van de overheid’. Deze kent echter een maximering, in de vorm van een vast bedrag of een percentage van de verzekerde som. Dit in relatie tot de stijging van de bouwkosten die we in het afgelopen jaar zien die onder meer veroorzaakt worden door stijging van grondstoffen maar zeker ook door de stijging van arbeidskosten. Er wordt een stijging van het aantal gevallen verwacht waarbij verzekerden niet meer volledig schadeloos gesteld kunnen worden.

Arno zal ingaan op mogelijke verzekeringstechnische oplossingen (die marktpartijen gezamenlijk zouden kunnen ontwikkelen) die beter aansluiten op de actualiteit.

Arno de Jong – Senior Loss Adjuster en gerechtelijk deskundige werkzaam bij Sedgwick. Hij houdt zich vooral bezig met bouwkundige schades, veelal bij ‘groot zakelijke’ verzekerden, al dan niet onderdeel van internationale concerns. 
 

Data: 15 en 29 september a.s.

Inloop: 12.30 uur met een broodje

Aanvang: 13.00 uur

Einde: 17.30 uur met een hapje en een drankje en gelegenheid om na te praten

Locatie: VNAB Ontmoetingscentrum, Boompjes 251 te Rotterdam
 

Aanmelden
SAR-geregistreerden kunnen zich aanmelden via deze link: mijn.sar.nu

Niet-SAR-geregistreerde vakgenoten zijn ook welkom! Zij kunnen zich aanmelden via de website: www.sar.nu onder het kopje ‘SAR Academy’. Wees er snel bij, want vol=vol!

Geplaatst op 19-07-2022

< VorigeVolgende >


Share on: