Voortgang ontwikkeling Calamiteiten Plan Reconditionering Nederland

Stichting Salvage voert de rampencoördinatie uit bij grootschalige incidenten. In het kader van de crisiscoördinatie ligt hier ook een rol voor de reconditioneerders via het Calamiteiten Plan Reconditionering Nederland (CPN).

Het platformbestuur Reconditionering is bij de ontwikkeling betrokken en heeft onlangs bij haar achterban input opgehaald over onder andere gegarandeerde capaciteit en de inzet ter plekke van een leidinggevende coördinator vanuit de reconditioneerders. 
Het platformbestuur is tot een voorstel gekomen, dat nu voorligt bij de reconditioneerders. Als de achterban akkoord is dan is de vervolgstap om raamwerk, spelregels en inschakelcriteria vast te stellen en af te stemmen met Stichting Salvage. Het streven is om aan het einde van dit jaar het CPN gereed te hebben.
Geplaatst op 26-07-2022

< VorigeVolgende >


Share on: