In eerste half jaar 2022 voor 38 miljard dollar aan verzekerde verliezen

Uit voorlopige schattingen van het Swiss Re Institute hebben winterstormen in Europa, ongekende overstromingen in Australiƫ en Zuid-Afrika en een groot aantal onweersbuien in de VS en Europa, in de eerste helft van 2022 geresulteerd in 35 miljard dollar aan verzekerde verliezen. Door de mens veroorzaakte gebeurtenissen hebben daarnaast geleid tot 3 miljard dollar aan verzekerde verliezen, waardoor de totale verzekerde verliezen door catastrofes op USD 38 miljard kwamen.


De recordhoge temperaturen in vele delen van Europa kunnen leiden tot verdere verliezen als gevolg van droogte en natuurbranden. De ernstige weersomstandigheden van de afgelopen zes maanden tonen eens te meer aan dat natuurrampen, in het bijzonder secundaire risico's, in alle regio's in frequentie en ernst toenemen.

Martin Bertogg, Head of Catastrophe Perils bij Swiss Re: "De effecten van klimaatverandering worden duidelijk in steeds extremere weersomstandigheden, zoals de ongekende overstromingen in Australië en Zuid-Afrika. Dit bevestigt de trend die we de afgelopen vijf jaar hebben waargenomen, namelijk dat secundaire risico's de drijvende kracht zijn achter verzekerde verliezen in alle uithoeken van de wereld. In tegenstelling tot orkanen of aardbevingen zijn deze risico's alomtegenwoordig en worden zij nog verergerd door de snelle verstedelijking in bijzonder kwetsbare gebieden. Gezien de omvang van de verwoestingen over de hele wereld, vereisen secundaire risico's dezelfde gedisciplineerde risicobeoordeling als primaire risico's zoals orkanen.
 
In februari werd Europa getroffen door een reeks winterstormen die leidden tot verzekerde verliezen van naar schatting 3,5 miljard USD, waardoor deze belangrijke gebeurtenis opnieuw op de agenda van de verzekeringssector kwam te staan. In februari en maart leidden stortregens tot grootschalige overstromingen in Australië. Dit betekende een nieuw record voor overstromingsverliezen in het land, tot dusver bijna 3,5 miljard USD. Voor de verzekeringssector is dit een van de kostbaarste natuurrampen ooit in het land en de kostbaarste gebeurtenis wereldwijd in de eerste helft van 2022, in termen van verzekerde verliezen. Overstromingen in Zuid-Afrika en ook in India, China en Bangladesh bevestigen verder het groeiende verliespotentieel van overstromingen in verstedelijkte gebieden wereldwijd.
 
In de eerste helft van 2022 werd Frankrijk getroffen door noodweer, waaronder hagelbuien en zware regenval, die tot dusver op basis van gegevens van de Franse federatie van verzekeringsmaatschappijen naar schatting 4 miljard euro aan verzekerde marktverliezen hebben veroorzaakt.
 
Twee zware hittegolven in de zomer, die in heel Europa tot recordhoge temperaturen hebben geleid, hebben in Zuidwest-Europa verwoestende bosbranden doen ontstaan. De gemiddelde temperatuur voor juni 2022 lag wereldwijd ongeveer 0,3°C hoger dan het gemiddelde voor 1991-2020, waardoor het de op twee na warmste juni ooit was. Verwacht wordt dat de opwarming van het klimaat de droogteperiodes zal verergeren, waardoor de kans op bosbranden toeneemt en meer schade wordt aangericht waar de snelle stadsuitbreidingen het raakvlak tussen natuur en steden overlappen.
 
Jérôme Jean Haegeli, hoofdeconoom van de Swiss Re Group, zei: "Klimaatverandering is een van de grootste risico's waarmee onze samenleving en de wereldeconomie worden geconfronteerd. Met 75% van alle natuurrampen die nog steeds onverzekerd zijn, zien we wereldwijd grote lacunes in de bescherming, nog verergerd door de huidige kosten van levensonderhoud crisis. Samen met de publieke sector is de verzekeringssector van cruciaal belang om de samenleving weerbaarder te maken tegen klimaatrisico's, door te investeren in duurzame infrastructuur en deze te verzekeren".
 
De wereldwijde economische verliezen door natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen worden geraamd op 75 miljard dollar in de eerste helft van 2022. Dit is lager dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar (80 miljard USD).

 
Geplaatst op 02-08-2022


Share on: