Solide a.s.r. realiseert sterk resultaat in eerste helft 2022

Tegen de achtergrond van een periode van geopolitieke spanningen en economische onzekerheid a.s.r. terug op een goed eerste halfjaar 2022. De financiƫle resultaten zijn over de hele linie sterk en hun kapitaalpositie is aantoonbaar robuust gebleven, ondanks volatiele financiƫle markten.

Sterke prestaties in alle segmenten

 • Operationeel resultaat¹ bedraagt € 513 miljoen (H1 2021: € 532 miljoen); ondanks een onderliggende verbetering in de business units daalt het operationeel resultaat 3,5% door de impact van de stormen begin dit jaar en door een geleidelijke normalisatie van claims in P&C na het beëindigen van de COVID-19 maatregelen.
 • Operationeel resultaat segment Schade bedraagt € 150 miljoen (H1 2021: € 179 miljoen) en absorbeert de impact van de stormen (€ -38 miljoen) en de normalisatie van claims. Combined ratio², inclusief 2,6% impact van stormen, stijgt naar 92,8% (H1 2021: 90,2%), beter dan de doelstelling van 93-95%.
 • Operationeel resultaat van het segment Leven stijgt met € 9 miljoen naar € 385 miljoen (H1 2021: € 376 miljoen), voornamelijk door een hogere investment margin.
 • Operationeel resultaat fee-based businesses stijgt met 6,4% naar € 36 miljoen (H1 2021: € 34 miljoen).
 • Operationeel rendement op eigen vermogen bedraagt 13,7%, aan de bovenkant van de doelstelling van 12-14%.
 • Netto IFRS-resultaat bedraagt € 442 miljoen (H1 2021: € 454 miljoen). De beperkte daling is voornamelijk het gevolg van het lagere operationeel resultaat.
 • Interim dividend stijgt naar € 0,98 per aandeel (H1 2021: € 0,82), in lijn met het dividendbeleid en gelijk aan 40% van het dividend over 2021.

Robuuste solvabiliteit en sterke organische kapitaalgeneratie

 • Solvency II ratio (SF) bedraagt 214% (31 december 2021: 196%). Dit is na aftrek van het interim dividend (€ 131 miljoen) en de inkoop van eigen aandelen (€ 75 miljoen) in H1 2022. De sterke stijging komt voornamelijk door hoge organische kapitaalgeneratie (+11%-punt) en door markt- en operationele ontwikkelingen (+13%-punt).
 • Organische kapitaalcreatie stijgt met € 56 miljoen naar € 428 miljoen (H1 2021: € 372 miljoen). De stijging komt voornamelijk door de lagere afschrijving van de UFR door de gestegen rente en de sterke onderliggende kapitaalgeneratie door de business.
 • Unrestricted Tier 1 vermogen bedraagt € 5,4 miljard, gelijk aan 74% van het aanwezige kapitaal, met ruime capaciteit voor additioneel hybride kapitaal.

Sterke commerciële resultaten

 • De organische groei van Inkomen en P&C samen is 7,9% naar € 1.888 miljoen, ruim boven de doelstelling van 3-5%. Bruto geschreven premies in Ziektekosten dalen zoals verwacht door ons gedisciplineerde prijsbeleid waarbij we waarde-boven-volume nastreven, in een omgeving met toegenomen prijsconcurrentie. Bruto geschreven premies in het segment Schade stijgen met 3,1% naar € 2.490 miljoen (H1 2021: € 2.416 miljoen).
 • Bruto geschreven premies in het segment Leven stijgen met 3,9% naar € 964 miljoen (H1 2021: € 928 miljoen) voornamelijk door een stijging van 32% van het Werknemers Pensioen (DC) naar € 450 miljoen.
 • Hypotheekproductie bedraagt € 3,7 miljard, een stijging van € 1,1 miljard ten opzichte van H1 2021.
 • Beheerd vermogen voor derden daalt naar € 26,9 miljard (31 december 2021: € 28,0 miljard), voornamelijk door de lagere aandelenkoersen en de hogere rente, deels gecompenseerd door nieuwe instroom in het ASR Hypotheekfonds.

Betrokken medewerkers zorgen voor tevreden klanten

 • Hoge betrokkenheid van medewerkers blijkt uit een score van 88 in het jaarlijkse Denison-onderzoek. Dit is boven de doelstelling (>85).
 • Duurzaam beleggen: doelstelling 65% reductie CO2-footprint tussentijds gerealiseerd. Naast een structurele verbetering weerspiegelt de reductie eveneens de lagere economische activiteit (en uitstoot) in de afgelopen jaren door COVID-19 en dit zal naar verwachting een tijdelijk effect hebben.
 • Impact beleggingen stijgen, ondanks de negatieve herwaarderingen door de hogere rente, door beleggingen in onder andere wind- en zonneparken en bedragen per 30 juni 2022 € 2,7 miljard (31 december 2021: € 2,5 miljard).
 • Reputatie duurzame verzekeraar in de Nederlandse markt gestegen naar 38% (31 december 2021: 36%).
 1. Met ingang van 2022 worden de inflatie gerelateerde herwaarderingen van obligaties als niet-operationeel resultaat geclassificeerd. Het vergelijkende cijfer van 2021 is dienovereenkomstig aangepast.
 2. Combined ratio voor Schade en Inkomen gecombineerd.

 

Bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘Tegen de achtergrond van een periode van geopolitieke spanningen en economische onzekerheid kijken we terug op een goed eerste halfjaar 2022. De financiële resultaten zijn over de hele linie sterk en onze kapitaalpositie is aantoonbaar robuust gebleven, ondanks volatiele financiële markten. Met inbegrip van de impact van de stormschade en de geleidelijke normalisatie van claims na het beëindigen van de COVID-19 maatregelen, daalt het operationeel resultaat slechts zeer beperkt ten opzichte van het recordresultaat vorig jaar. Dit laat zien dat a.s.r. veerkrachtig is en stabiliteit biedt.

 

Onze organische kapitaalgeneratie en Solvency II ratio zijn aanzienlijk hoger, mede door de solide prestaties van al onze bedrijfsonderdelen en door de hogere rente in de eerste helft van het jaar. Zoals eerder aangekondigd hebben we in de eerste helft van dit jaar voor € 75 miljoen eigen aandelen ingekocht. Voor de komende drie jaar is ons voornemen dat voor tenminste € 100 miljoen per jaar te doen. In lijn met ons kapitaalbeleid zal een hogere kapitaalgeneratie in 2022 dan onze middellange termijn doelstelling aanvullende ruimte bieden voor in-organische groei en/of de inkoop van eigen aandelen boven het commitment van € 100 miljoen voor 2022.

 

Wij laten klanten continu zien dat we er voor hen zijn, zeker in geval van schades zoals bij de stormen begin dit jaar. De stormen hebben tot veel overlast en zorgen geleid voor de mensen die hierdoor getroffen zijn. Met onze schade-experts waren we snel ter plaatse en konden we onze klanten meteen van dienst zijn en de schadeafwikkeling soepel laten verlopen. We boeken goede vooruitgang met onze klanttevredenheid. Dat zien we onder meer terug in de feedback van klanten waarmee we contact hebben gehad, in de waardering voor de verbetering van verschillende procesonderdelen en in de toename van het aantal klanten die we volledig digitaal kunnen bedienen.

 

Ook de commerciële resultaten over het afgelopen halfjaar zijn goed. In het segment Schade was de organische groei van de bruto geschreven premies van P&C en Inkomen bijna 8%, waarmee we onze doelstelling ruimschoots overtreffen. In Inkomen realiseerden we een groei van meer dan 10% door hogere verkoopvolumes, die, gecombineerd met selectieve prijsstijgingen, ook tot een verbetering van de combined ratio hebben geleid, met name in verzuim. In P&C heeft onze strategie om te groeien in het zakelijke segment ook succes geboekt in brandverzekeringen. In het segment Leven realiseerden we wederom goede omzetgroei in het Werknemers Pensioen, onze succesvolle DC propositie.

 

Onze strategie blijft gericht op duurzame waardecreatie voor alle stakeholders. We zijn daarom ook verheugd dat a.s.r. bij het tweejaarlijkse onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer, dat het duurzame beleggingsbeleid van Nederlandse verzekeraars beoordeelt, opnieuw als beste uit de bus komt. Passend bij onze ambitie om een leidende rol te spelen als duurzame verzekeraar kondigen we vandaag ook een 'Green Finance Framework' aan. Dit biedt ons de mogelijkheid om 'Green Bonds' uit te geven waarmee we onze duurzame en impact investeringen in de toekomst een extra impuls geven.

 

Hoewel er grote onzekerheid heerst over de economische ontwikkelingen en de toegenomen volatiliteit op de financiële markten, zijn we desalniettemin voorzichtig positief over de vooruitzichten voor a.s.r. in de tweede helft van dit jaar. Onze bedrijfsonderdelen draaien goed en we hebben een goede uitgangspositie om met onze strategie en onze aanhoudend robuuste solvabiliteit de doelstellingen van dit jaar te kunnen realiseren. Die doelstellingen kunnen wij alleen realiseren door de inzet van betrokken medewerkers. Ik ben dan ook trots op de hoge medewerkersbetrokkenheid die blijkt uit de jaarlijkse Denisonscan onder alle a.s.r.-collega’s.

 

Ik dank onze klanten, intermediairs, medewerkers en aandeelhouders voor hun voortdurende steun en het vertrouwen in a.s.r.’

Geplaatst op 24-08-2022

< VorigeVolgende >


Share on: