Verwachte toename van verkeersongelukken met ouderen

Vorig jaar was ruim een derde van de 582 verkeersdoden zeventig jaar of ouder. De verwachting is dat het aantal oudere verkeersdeelnemers de komende jaren alleen maar verder blijft stijgen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat dit percentage in het jaar 2000 13 procent was en vorig jaar was al 20 procent van de Nederlanders 65-plusser.

Dat is geen goed nieuws voor de verkeersveiligheid, schrijft NU.nl

Met name fietsen op hoge leeftijd brengt de nodige risico’s met zich mee blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Vorig jaar waren meer dan 30% van alle verkeersslachtoffers met ernstig letsel fietsers van 55 jaar of ouder. Daarnaast is het besturen van een auto op hogere leeftijd ook met extra gevaar. Uit een Duits onderzoek blijkt dat acht op de tien bestuurders van 65 tot 75 jaar een grote kans heeft om de controle over de auto te verliezen en dit vooral wanneer ze proberen te multitasken tijdens het rijden.
Om dit relatief hoge aandeel van ouderen onder de verkeersslachtoffers terug te dringen zal heel lastig zijn, met name door de vergrijzing, en alle ouderen tot op hoge leeftijd mobiel willen blijven, zowel op een (elektrische) fiets als met de auto.

Maatregelen
Bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dit onderwerp zeker een aandachtspunt zo blijkt uit het rapport ‘Langer Veilig Onderweg 2021-2025’. In het rapport staat onder meer dat oudere verkeersdeelnemers meer bewust moeten worden gemaakt van de risico’s die zij lopen in het verkeer. Er is ook sprake van nieuwe wetsvoorstellen, onder ander het dragen van een fietshelm. En daarnaast  het vaker verplicht stellen van een medische keuring, vooral met grotere aandacht voor de visuele, cognitieve en motorische gesteldheid van ouderen.
 
De situatie op straat moet tevens tegen het licht worden gehouden, zoals het aantal gevaarlijke fietspaaltjes. Hier wordt al aandacht voor gevraagd in het Manifest van de Verkeersveiligheidscoalitie, dit is een samenwerkingsverband van onder andere Veilig Verkeer Nederland, de ANWB, het Verbond van Verzekeraars, de Fietsersbond, SWOV en de RAI Vereniging, zij doen gezamenlijk al een oproep tot een veiligere infrastructuur voor fietsers en voetgangers. 

 
Bron: NU.nl
Geplaatst op 16-08-2022


Share on: