Verzekeraar heeft verantwoordelijkheid bij vergoeden sportprothese

Op 24 augustus deed de rechtbank uitspraak in een zaak aangespannen door een actieve sporter tegen haar zorgverzekeraar. Tot nu toe kenden zorgverzekeraars echter vrijwel nooit een vergoeding toe hiervoor. Deze trend lijkt nu doorbroken te worden.

Deze trend lijkt nu doorbroken te worden door de uitspraak in een zaak aangespannen door een actieve sporter tegen haar zorgverzekeraar. Belangrijk, want voldoende bewegen en sporten zou voor iedereen mogelijk moeten zijn, ook als je daar een sportprothese voor nodig hebt.


De rechter in deze zaak is van mening dat in dit geval de hardloopprothese voldoet aan de drie geldende toetsingscriteria (zorgbehoefte, adequaatheid, doelmatigheid) en stelt de sporter in het gelijk. De zorgverzekeraar moet de prothese volledig vergoeden. 
Deze uitspraak laat zien dat de zorgverzekeraar wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft hierin. Zij zijn de eerstverantwoordelijke partij voor de aanvraag van een vergoeding op lichaamsgebonden sporthulpmiddelen. De Zorgverzekeringswet geeft aan dat een extra prothese (naast de prothese voor Algemeen Dagelijks Gebruik) verstrekt kan worden, mits voldaan wordt aan de drie criteria: zorgbehoefte, adequaatheid en doelmatigheid. Veel aanvragen worden afgewezen op adequaatheid en doelmatigheid. De rechter oordeelde dat in dit geval een sportprothese wel degelijk aan deze criteria voldoet. 


Dit biedt perspectief voor mensen in dezelfde situatie, met een actieve leefstijl of die dat graag willen. Dat is mooi, want sport en bewegen draagt bij aan een langer en gezonder leven, onder andere doordat het de kans op verschillende chronische aandoeningen vermindert (denk aan diabetes, hart- en vaatziekten, of depressie). Onderzoek toont aan dat dit positieve effect bij mensen met een beperking nóg groter is dan bij mensen zonder beperking. Sporten en bewegen voor mensen met een fysieke beperking levert de maatschappij gemiddeld €75.000 per persoon op, als ze door een sportprothese of ander sporthulpmiddel wél voldoende kunnen bewegen en sporten. Deze baten komen voort uit besparing op zorgkosten en toename van kwaliteit van leven en arbeidsproductiviteit. 
Investeren in een sportprothese loont dus. Met die kennis en deze uitspraak als voorbeeld is de verwachting dat meer zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheden zullen nemen. 

Dit is een expertquote van Lonneke Schijvens, manager Meedoen door Sport & Bewegen, Kenniscentrum Sport & Bewegen.
 
 
Geplaatst op 31-08-2022


Share on: