Athora Nederland blijft vooruitgang boeken met haar Ambitie 2025

Athora boekt aanzienlijke vooruitgang met de uitvoering van haar ambitie 2025-strategie die is gebaseerd op drie belangrijke hefbomen. Dit blijkt uit de tussentijdse resultaten van Athora 2022.

Financiële resultaten
 • Netto onderliggend resultaat van EUR 215 miljoen (HY21: EUR 152 miljoen), vooral dankzij hogere beleggingsopbrengsten, ondersteund door de voortgaande herpositionering van de activaportefeuille.
 • Stijging pensioenpremies met 5%, in lijn met onze strategie om in deze markt te groeien.
 • Brutopremies van EUR 864 miljoen (HY21: EUR 888 miljoen) waren iets lager als gevolg van de geplande afbouw van het Nederlandse individuele levenboek.
 • Zwitserleven PPI bleef groeien met een toename van de stortingen met 24% van EUR 123 miljoen tot EUR 153 miljoen.
 • De totale operationele kosten van EUR 103 miljoen zijn marginaal hoger. De onderliggende kosten, exclusief scopewijzigingen en strategische & transformatie-initiatieven, daalden met 6%.
 • Het nettoresultaat IFRS uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van -/- EUR 828 miljoen (HY21: -/- EUR 98 miljoen) werd negatief beïnvloed door het effect op de marktwaarde van beleggingen van hogere rentetarieven, verruiming van de spread en kostenvoorzieningen.
 
Solvabiliteit
 • De Solvency II ratio van Athora Netherlands steeg tot 202% (JE21: 180%), voornamelijk door het effect van marktbewegingen en het daarmee samenhangende effect van de volatiliteitsaanpassing, en ondersteund door het genereren van operationeel kapitaal. De stijging van de solvabiliteit werd gedeeltelijk tenietgedaan door het effect van de voortgezette herpositionering van de activaportefeuille en de daling van de UFR van 3,60% tot 3,45%.
 • De Solvency II-ratio van SRLEV van 211% (YE21: 180%) verbeterde om dezelfde redenen als Athora Nederland.
 • In mei heeft Fitch de Insurer Financial Strength rating voor SRLEV N.V. opgewaardeerd van A- naar A. De Issuer Default rating van Athora Netherlands N.V. is eveneens opgewaardeerd, van BBB+ naar A-.
 • Athora Netherlands heeft in het tweede kwartaal voor EUR 500 miljoen aan achtergestelde leningen uitgegeven. Het overgrote deel van de opbrengst van deze nieuwe Tier 2 obligaties is gebruikt om de terugkoop te financieren van achtergestelde obligaties die in 2017 door VIVAT N.V. zijn uitgegeven.
 
Strategische vooruitgang
 • Athora Nederland blijft vooruitgang boeken met de uitvoering van haar Ambitie 2025-strategie, die is gebaseerd op drie belangrijke hefbomen: (1) groei in pensioenen, (2) verbeterde beleggingsopbrengsten en kapitaalefficiëntiemaatregelen en (3) een vereenvoudigd operationeel model, terwijl verder wordt gebouwd aan onze sterke reputatie op het gebied van duurzaamheid. Een solide instroom in onze pensioenen, ondersteund door een succesvolle buy-out van een pensioenfonds, een lagere onderliggende kostenbasis, hogere beleggingsopbrengsten en een kapitaalpositie die verdere groei van onze activiteiten ondersteunt, naast de verdere herpositionering van onze activaportefeuille, zijn het bewijs van de vooruitgang die in het eerste halfjaar van 2022 is geboekt.
 • Benoeming van Jan-Hendrik Erasmus als nieuwe CFO in de Raad van Bestuur.
 
Jan de Pooter, voorzitter van de Raad van Bestuur van Athora Nederland:
"De eerste helft van 2022 is een zeer volatiele en onzekere periode geweest voor de wereld. De oorlog in Oekraïne is niet alleen een humanitaire tragedie met verstrekkende geopolitieke gevolgen, maar heeft ook een zeer grote impact op de wereldeconomie, voedsel- en energieprijzen en financiële markten.
 
In deze onzekere en volatiele omgeving was Athora Nederland in staat haar klanten zekerheid te blijven bieden. Uitgaande van een relatief lage risicopositie hebben de gevolgen van de hogere rentetarieven en de toegenomen spreads op de obligatiemarkten geleid tot een solide toename van de solvabiliteit van onze onderneming. Bovendien werden wij niet rechtstreeks getroffen door materieel hogere inflatieverwachtingen dankzij diverse inflatieafdekkingen die vorig jaar werden ingevoerd. Onze Solvency II-ratio van 202% eind juni moet onze klanten nog meer geruststellen dat wij hun echte 'partner voor het leven' zijn en stelt ons in staat onze Ambitie 2025-strategie voortvarend uit te voeren. 
 
Een van de hefbomen van onze strategie is het verhogen van onze beleggingsinkomsten door de herpositionering van sommige van onze beleggingen naar meer rendabele particuliere activa. Deze verschuiving was de voornaamste reden voor de verbetering van ons netto onderliggend resultaat en zal naar verwachting verder bijdragen aan onze kapitaalgeneratie, die in de eerste helft van 2022 al positief was en naar verwachting verder zal verbeteren, waardoor een sterk en duurzaam platform ontstaat voor de ontwikkeling van onze activiteiten. Onze kapitaalefficiëntie is verder verbeterd door een hogere voorziening voor LAC DT en andere maatregelen. De versterking van onze financiële positie werd ook erkend door ratingbureau Fitch, dat de ratings van Athora Netherlands en Athora Group voor de tweede maal binnen een jaar opwaardeerde.
 
We hebben ook goede vooruitgang geboekt bij de implementatie van ons operationele model. Vanaf maart 2022 zijn we gestart met een nieuwe functionele organisatiestructuur die onze ambitie mogelijk maakt om na de afronding van de verkoop van onze schade- en vermogensbeheeractiviteiten een eenvoudiger en efficiënter bedrijf te worden dat beter past bij onze pensioengerichte strategie.
 
Onze activiteiten hebben zich in de eerste helft van het jaar gunstig ontwikkeld. Zwitserleven, als toonaangevende aanbieder van oplossingen voor pensioenbehoeften, was in staat een solide groei van de pensioenpremies te realiseren. De volumestijging bij de opbouwactiviteiten werd deels tenietgedaan door een kleine daling bij de afbouwactiviteiten, omdat klanten hun beslissing om lijfrentes aan te kopen uitstelden in afwachting van een hogere rente. We konden opnieuw een pensioenfonds ondersteunen bij de overdracht van zijn activa en passiva vooruitlopend op de komende pensioenhervorming. En we hebben ons nieuwe lijfrenteproduct gelanceerd om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van bepaalde klanten om slechts een deel van hun pensioeninkomen te garanderen, waarbij de rest van het pensioeninkomen meer afhankelijk blijft.

Wij blijven ernaar streven de meest duurzame verzekeraar van Nederland te zijn. We hebben een nieuwe speciale afdeling Duurzaamheid opgezet die al onze inspanningen op dit belangrijke terrein coördineert en consolideert. Onder de merknaam Zwitserleven zijn we onlangs een campagne gestart om onze betrokkenheid bij een betere wereld verder onder de aandacht te brengen. De aanstaande renovatie van het Holbeinhuis, ons voormalige kantoor in Rotterdam, tot een kantoorgebouw met het hoogste energielabel is een goed voorbeeld van de tastbare impact die we kunnen maken in het creëren van een duurzamere omgeving.

Ik ben zeer tevreden over onze prestaties in de eerste helft van 2022 en wil onze klanten bedanken voor hun blijvende vertrouwen en onze gewaardeerde medewerkers voor hun steun om dit mogelijk te maken. Ik zie de rest van 2022 met vertrouwen tegemoet nu we blijven bouwen voor de lange termijn om de toonaangevende aanbieder van pensioenoplossingen in Nederland te worden die tegemoet komt aan de behoeften van de levens- en pensioenmarkt in Nederland."


 
 
 


 
 
 
Geplaatst op 09-09-2022

< VorigeVolgende >


Share on: