Jeroen Baart wordt Directeur Volmacht bij Intermont Assuradeuren

Jeroen Baart treedt per 1 november 2022 in dienst bij Intermont. Hij gaat de rol vervullen van Directeur Volmacht bij Intermont Assuradeuren, het volmachtbedrijf behorende tot de Raetsheren van Orden Groep.

Gedurende een periode van ruim acht jaar is Jeroen werkzaam geweest in de rol van Risk and Insurance Manager. Eerst bij Arcadis en meest recent bij Riwal/ProDelta (Group Risk Manager). Voordat Jeroen als Risk and Insurance Manager aan de slag ging, is hij werkzaam geweest bij diverse verzekeraars en makelaars. 
 
Rianne Baumann, CEO Raetsheren van Orden Groep, heeft de volgende toelichting gegeven op de komst van Jeroen: “Intermont heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt en de groeiplannen voor de komende jaren zijn eveneens ambitieus. De gerealiseerde en beoogde groei van de portefeuille maakt dat een Directeur Volmacht bij Intermont een veelzijdige achtergrond dient te hebben en de belangen van alle betrokken stakeholders dient te betrekken in de besluitvorming. Om daar op een goede wijze invulling aan te kunnen geven zijn we de afgelopen maanden op zoek geweest naar een Directeur Volmacht die in staat is de balans te vinden tussen enerzijds de commerciële ambities en anderzijds zaken als rentabiliteit, compliance, carrier management en data kwaliteit. Jeroen zijn veelzijdige achtergrond maakt hem tot de juiste persoon voor deze rol bij Intermont. Ik ben ervan overtuigd dat Jeroen - in samenwerking met de overige leden van het management team van Intermont - ons de komende jaren keer op keer zal verrassen met zijn initiatieven en de ambitieuze doelstellingen van Intermont zal weten te realiseren.” 
 
Geplaatst op 19-09-2022

< VorigeVolgende >


Share on: