Kerckebosch & GZR Updates organiseren Jaarcongres Gezondheidsrecht

Op 14 oktober is de 8e editie van het Jaarcongres Gezondheidsrecht in het Van der Valk Hotel in Utrecht. Met medewerking van o.a. prof. dr. Margriet Sitskoorn, mr. dr. Rolinka Wijne, prof. dr. Hans van Delden, mr. dr. Wouter Koelewijn en prof. mr. dr. Brigit Toebes.

De wetgever heeft de laatste jaren talrijke wetten in het domein van het gezondheidsrecht uitgevaardigd. De rechtspraak heeft zich evenmin onbetuigd gelaten. Doel van het congres is om deelnemers in één dag op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen en verdiepende thema's.
 
Belangrijke nieuwe ontwikkelingen en de juridische implicaties
In deelsessie komen onder andere de volgende nieuwe ontwikkelingen aan de orde:
  • Zorgnetwerken en aansprakelijkheid: netwerkzorg is een goede ontwikkeling, maar een neveneffect is dat onzorgvuldigheden in die samenwerking tot schade kunnen leiden. Het is niet uitgesloten dat de patiënt zijn schade op het zorgnetwerk wil verhalen. Maar hoe moet hij dat doen? Een snelle conclusie leert dat dit niet eenvoudig is, omdat het civiele aansprakelijkheidsrecht niet lijkt te zijn ingericht op deze variant van zorg.
  • Het nieuwe Integraal Zorg Akkoord (IZA) en de herinrichting van het zorglandschap: concentratie en volumenormen juridisch bekeken; regiobeelden en regioplannen: een nieuwe vorm van aanbodregulering?
  • De evaluaties van de Wvggz en de Wzd: wat zijn de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen?
 
Openingslezing door Neuropsycholoog en hoogleraar prof. dr. Margriet Sitskoorn
Zijn en worden, daar draait het om. Het congres wordt geopend met een interactieve lezing van Neuropsycholoog en hoogleraar Margriet Sitskoorn. Ze gaat in op de krachten in de hersenen die ons gedrag (en dat van de mensen om ons heen) sturen. Onze hersenen zijn plastisch en ontwikkelen zich voortdurend door wat we voelen, doen en meemaken. Via prikkelende dilemma’s wordt duidelijk hoe materiële en immateriële zaken specifieke delen van ons brein prikkelen en ons zo motiveren tot bepaald gedrag, bepaalde gevoelens en ontwikkelingen. De invloed van emoties na trauma zal onderwerp van gesprek zijn. De lezing zal verrassende inzichten verschaffen die inspireren tot gebruik in de praktijk, aanpassen aan verandering en ontwikkeling.


Geïnteresseerden kunnen zich HIER inschrijven.
Geplaatst op 30-09-2022

< VorigeVolgende >


Share on: