Ondanks bouwconflicten is mondelinge overeenkomst vaak nog gebruikelijk

Nederlandse woningbezitters die hun huis gaan verbouwen, zijn in veel gevallen slecht op de hoogte van hun rechten. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder Nederlanders tussen de 25 en 45 jaar, uitgevoerd in opdracht van juridisch probleemoplosser ARAG.

Slecht geïnformeerd zijn is niet zonder risico: 63 procent van hen heeft te maken gehad met een conflict bij de verbouwing van hun woning. Toch vertrouwen velen nog altijd op een mondelinge overeenkomst.
Uit het onderzoek blijkt dat een verbouwing die niet volgens de planning is verlopen het vaakst voorkomt (in zestien procent van de gevallen), gevolgd door een gebrek na de oplevering (dertien procent), niet het gewenste resultaat (elf procent) en een conflict over niet afgemaakt werk (acht procent). Ook uit interne cijfers van ARAG blijkt een toename van het aantal conflicten: in het afgelopen jaar nam het aantal gemelde geschillen rondom verbouwen toe met 19 procent. 
 
“De conflicten zijn dus verschillend van aard, maar het onderliggende probleem dat sterk overheerst is dat mensen slecht geïnformeerd zijn en de gemaakte afspraken niet of onvoldoende nauwkeurig vastleggen”, zegt Sander Harpman, gespecialiseerd in vastgoedrecht bij ARAG.
 
Slecht op de hoogte van rechten
Dat millennials vaak slecht geïnformeerd zijn, blijkt wel uit de resultaten van het onderzoek. Wanneer sprake is van onverwachte hoge kosten bij de verbouwing, is bijna de helft van hen (49 procent) niet op de hoogte van wat zijn of haar rechten zijn. Vrijwel hetzelfde percentage weet niet wat zijn of haar rechten zijn bij het niet nakomen van de oplevertermijn. Bij verborgen gebreken of slecht uitgevoerd werk is dit ruim een derde. 
 
Ook bij meerwerk, werkzaamheden die wel worden uitgevoerd maar niet in de overeenkomst staan, en bij minderwerk, werkzaamheden die niet worden uitgevoerd maar wel in de overeenkomst staan, is bijna de helft onbekend met zijn of haar rechten. 
 
Regels omtrent aanbetaling
Ruim een derde (34 procent) van de Nederlandse millennials is niet op de hoogte van de wettelijke regels omtrent een aanbetaling bij de verbouwing. “Ik raad altijd aan om niet direct de gehele som te betalen aan de aannemer. Wanneer je namelijk niet tevreden bent met het opgeleverde werk, heb je dan nog de mogelijkheid het overige gedeelte achter de hand te houden totdat het werk aan de overeenkomst voldoet. Het is wel belangrijk om ook dit soort zaken goed af te stemmen”, zegt Harpman. 
 
Tip: Heb je nog niet de gehele aanneemsom betaald aan de aannemer en ben je (nog) niet tevreden over de werkzaamheden? Betaal dan het overige gedeelte (nog) niet. Zo kun je afdwingen dat de werkzaamheden naar tevredenheid worden afgemaakt of hersteld. 
 
Afspraken zwart-op-wit
Meer dan een op de drie millennials geeft aan dat een mondelinge overeenkomst bij een verbouwing nog vaak gebruikelijk is. Niet verstandig, stelt Harpman. “Vaak is alles voordat de verbouwing begint nog rozengeur en maneschijn. Toch moet je je ook realiseren dat er problemen kunnen ontstaan. Het is daarom aan te raden om gemaakte afspraken altijd zwart-op-wit te hebben. Zo sta je simpelweg sterker bij een mogelijk conflict omdat een mondelinge overeenkomst vaak moeilijk te bewijzen valt.” 
 
Tip: Leg alle communicatie en afspraken met je aannemer schriftelijk vast. Maak daarnaast foto’s van schade en gebreken. 
Geplaatst op 07-09-2022

< VorigeVolgende >


Share on: