Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022 was een unieke editie. Het was de allereerste Prinsjesdag voor kroonprinses Amalia en koning Willem-Alexander las de troonrede dit jaar vanuit de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het was ook de dag dat het nieuwe regeringsbeleid werd gepresenteerd.

Foto: Wikipedia

In deze brei aan informatie is het lastig te bepalen wat dit nieuwe beleid betekent voor de assurantieadviseur. Daarom heeft de Vereende aan Hoffelijk gevraagd te onderzoeken wat de gevolgen zijn op het gebied van schadeverzekeringen.

Elektrische auto’s
Het kabinet wil dat iedereen met een elektrische auto deze altijd kan opladen. Het kabinet wil hiervoor de laadinfrastructuur uitbreiden.

Het kabinet wil verder dat batterijen en de recycling hiervan zo goed en verantwoord mogelijk kunnen worden ingezet.

Verbetering toegang tot het recht
Het verbeteren van de toegang tot het recht is een voorwaarde voor een goed functionerende rechtsstaat. Belangrijke maatregelen daarvoor zijn:  

  • verlaging van het griffierecht voor burgers en midden- en kleinbedrijf;  

  • de herziening van het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand.  

Verder wil het kabinet laagdrempelige alternatieve geschillenbeslechting en herstelrecht beter onder de aandacht brengen. Het gaat erom dat de problemen echt worden opgelost.  

Vernieuwing stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand

Het kabinet wil het stelsel voor de gefinancierde rechtsbijstand vernieuwen in verschillende fasen. De volgende drie onderdelen staan hierin centraal:

  1. Iedereen moet makkelijk een oplossing voor zijn probleem kunnen vinden.

  2. Er moet goede rechtshulp komen door experts.

  3. Onnodige geschillen tussen burgers en de overheid moeten worden voorkomen.

Bij al deze onderdelen is extra aandacht voor mensen die minder digitaal vaardig zijn. 

In 2023 start de implementatie- en borgingsfase van het programma. De overheid gebruikt hiervoor goede ervaringen uit de pilots. Daarvoor is geen wetswijziging nodig. Eind 2025 is het stelsel helemaal vernieuwd.

 

Sociale advocatuur 
Het kabinet heeft geld vrijgemaakt voor de sociale advocatuur. De besparing op de vernieuwing van de gefinancierde rechtsbijstand is hierbij ingetrokken.

 
Regeling tegemoetkoming schade 2021

Het kabinet heeft een vergoeding opgesteld vanuit de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in 2021. De regeling wordt naar verwachting in 2022 afgerond. De RVO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

 

Actieplan verkeersveiligheid 2022-2025 
Het kabinet heeft een actieplan voor de verkeersveiligheid opgesteld. In het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2022-2025 staat aangegeven wat de betrokken ministeries gaan doen de komende jaren. De verkeersveiligheid op N-wegen wordt bijvoorbeeld verbeterd. Het kabinet stelt hiervoor € 200 miljoen beschikbaar.

Gemeentes krijgen daarnaast tips voor locaties waar de snelheid verlaagd kan worden naar 30 km per uur. Verder denkt het kabinet na over de vraag hoe een halvering van het aantal verkeersslachtoffers behaald kan worden in 2030.

 

Garantieregeling aardwarmte
Het kabinet laat de garantieregeling aardwarmte doorlopen in 2023. Momenteel bestaat namelijk nog geen goede particuliere verzekering om de risico’s van een aardwarmteboring af te dekken. De overheid dekt deze risico’s gedeeltelijk af met deze garantieregeling als een aardwarmteboring mislukt.

 

Asbest
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft aan de Gezondheidsraad gevraagd om onderzoek te doen naar asbest. De staatssecretaris wil graag weten wat het risico is als mensen asbest binnenkrijgen via drinkwater. Mensen kunnen asbest binnenkrijgen, omdat leidingen van het drinkwaternet bestaan uit asbestcementbuizen. Verder wil de staatssecretaris duidelijkheid hebben over het aantal asbestslachtoffers per jaar in Nederland, omdat eerdere onderzoeken elkaar tegenspreken op dit punt.

Bron: De Vereende

Geplaatst op 22-09-2022

< VorigeVolgende >


Share on: