Schades door water gerelateerde rampen tot wel 5,6 biljoen in 2050

Extreme droogtes, stormen en stortregens in een aantal van 's werelds grootste economieƫn kan de wereldeconomie tegen 2050 een schade van 5,6 biljoen dollar berokkenen, zo blijkt uit een gepubliceerd rapport van het Canadese ingenieurs- en milieuadviesbureau GHD.

Dit jaar hebben extreme regenbuien overstromingen veroorzaakt in steden in China en Zuid-Korea, en zijn de water- en elektriciteitsvoorziening in India zwaar beschadigd, terwijl de droogte in heel Europa de oogsten van boeren in gevaar brengt. 
 
Dergelijke rampen kosten de economieën honderden miljarden dollars. De extreme droogtes, overstromingen en stormen van vorig jaar hebben geleid tot wereldwijde verliezen van meer dan 224 miljard dollar, volgens de Emergency Events Database die wordt bijgehouden door het in Brussel gevestigde Centre for Research on the Epidemiology of Disasters.
 
Naarmate de klimaatverandering de komende decennia meer regenval, overstromingen en droogte veroorzaakt, zullen deze kosten nog verder stijgen, zo wordt er in het rapport van het ingenieurs- en milieuadviesbureau GHD gewaarschuwd.
 
Water, wanneer er te veel of te weinig is, kan "de meest destructieve kracht zijn die een gemeenschap kan ervaren", zegt Don Holland die het Canadese watermarktprogramma van GHD leidt.
 
GHD evalueerde de waterrisico's in zeven landen met uiteenlopende economische en klimatologische omstandigheden: de Verenigde Staten, China, Canada, het Verenigd Koninkrijk, de Filippijnen, de Verenigde Arabische Emiraten en Australië. Aan de hand van wereldwijde verzekeringsgegevens en wetenschappelijke studies over de wijze waarop extreme gebeurtenissen verschillende sectoren kunnen beïnvloeden, heeft het team een raming gemaakt van de verliezen die landen kunnen lijden, zowel wat de directe kosten als wat de totale economie betreft.
 
In de Verenigde Staten, 's werelds grootste economie, zou de schade tegen 2050 kunnen oplopen tot 3,7 biljoen dollar, waarbij het bruto binnenlands product van de VS tot dan elk jaar met ongeveer 0,5% zou krimpen. China, 's werelds tweede economie, wordt geconfronteerd met cumulatieve verliezen van ongeveer 1,1 biljoen dollar tegen het midden van de eeuw.
 
Van de vijf bedrijfssectoren die het meest vitaal zijn voor de wereldeconomie, zouden de verwerkende industrie en de distributie het hardst worden getroffen door rampen die 4,2 biljoen dollar kosten omdat waterschaarste de productie verstoort terwijl stormen en overstromingen infrastructuur en voorraden vernietigen. 
 
De landbouwsector, die kwetsbaar is voor zowel droogte als extreme regenval, zou tegen 2050 voor 332 miljard dollar aan verliezen kunnen lijden. Andere sectoren die voor grote uitdagingen staan, zijn de detailhandel, het bankwezen en de energiesector.
 
Op het Economisch Wereldforum van dit jaar in Davos, Zwitserland, heeft een wereldwijde groep deskundigen een nieuwe commissie gelanceerd om de economische aspecten van water te onderzoeken en beleidsmakers te adviseren over waterbeheer. “We moeten transformeren hoe we water en het klimaat samen besturen”, volgens medevoorzitter Tharman Shanmugaratnam. "De kosten daarvan zijn niet gering, maar staan in schril contrast met de kosten van extreme weersomstandigheden."
Bron: Reuters
Geplaatst op 01-09-2022

< VorigeVolgende >


Share on: