Tuchtcommissie NIVRE is van start gegaan

Per 1 september jl. is de Tuchtcommissie van het NIVRE van start gegaan. Deze commissie, die onder de koepel van De Geschillencommissie valt, behandelt vanaf deze datum de klachten over NIVRE-experts die via een Klachtenloket kunnen worden ingediend.

De klachten die tot genoemde datum bij het NIVRE binnen zijn gekomen, worden afgehandeld door het Tuchtcollege dat sinds 2015 klachten over experts heeft behandeld.

Meer weten over de Tuchtcommissie en het klachtenloket? In het aprilnummer verscheen een uitgebreid artikel over de nieuwe Tuchtcommissie van het NIVRE.

Geplaatst op 13-09-2022

< VorigeVolgende >


Share on: