Vaktechnische opleiding voor personenschade experts bij OSR

OSR heeft een goedgekeurde vaktechnische juridische opleiding voor iedereen die zich in wil schrijven als NIVRE Register Expert Personenschade: de opleiding branche personenschade.

NIVRE Register Expert Personenschade: de opleiding branche personenschade. Een opleiding die voldoet aan alle opleidingseisen die het NIVRE stelt, bestaande uit e-learnings, klassikale verdiepingscursussen en trainingen. Deelnemers starten met e-learning, waardoor optimale flexibiliteit bestaat in startmoment, studiebelasting en studietempo.

Opleiding branche personenschade
NIVRE Register Expert Personenschade: opleiding branche personenschade. De gehele opleiding voldoet aan de vaktechnische opleidingseisen van het NIVRE en is: 
  • Praktijkgericht
  • Toepassingsgericht
  • Toegankelijk
  • Met inhoudsdeskundigen en onderwijskundigen ontwikkeld
De opleiding bestaat uit zes e-learningmodules en elf een- of tweedaagse verdiepingscursussen en trainingen, verdeeld over zeventien en een halve cursusdag. De e-learnings, verdiepingscursussen en trainingen zijn opgesplitst in drie pijlers: kennis, vaardigheden en externe deskundigheid.
Bij de e-learnings bestuderen de deelnemers de stof zelfstandig. De leerstof bestaat uit verschillende werkvormen: video, artikelen, casuïstiek, open vragen, meerkeuze vragen en toetsing in de vorm van een eindoefening in de modules. 

Auteurs en docenten
De opleiding is volledig ontwikkeld in samenwerking met inhouds- en onderwijsdeskundigen. OSR werkt samen met verschillende docenten en auteurs. Zij zijn allemaal professionals in de personenschadepraktijk en hebben al jaren ervaring in het vakgebied en als docent bij OSR. Daardoor weten zij als beste wat er geleerd moet worden om cursisten als professionals aan de slag te laten gaan in de personenschadepraktijk. 
Meer informatie over de opleiding, de inhoud van de verschillende e-learnings, verdiepingscursussen en trainingen en de auteurs en docenten, vind je op de website van OSR. 
Meer informatie >

MZL-instroomprogramma NIVRE expert personenschade
Voor iedereen die al in het bezit is van een OSR-MZL diploma, heeft OSR met goedkeuring van het NIVRE het MZL-instroomprogramma NIVRE expert personenschade ontwikkeld. Dit programma bevat alle onderdelen uit de opleiding branche personenschade die niet in de leergang middelzwaar letsel voorkomen. Deelnemers volgen drie korte e-learningmodules, aanvullend op de theorie van de leergang Middelzwaar Letsel en daarnaast negen een- of tweedaagse verdiepingscursussen. 
Meer informatie over het instroomprogramma en de inhoud van de e-learningmodules en verdiepingscursussen, vind je op de website van OSR. 
Meer informatie >

 
Geplaatst op 22-09-2022

< VorigeVolgende >


Share on: