Verduurzaming in de knel door lastenverzwaring

OnderhoudNL, de brancheorganisatie van specialisten in vastgoedonderhoud, kijkt met gemengde gevoelens naar de deze week gepresenteerde Miljoenennota. Het kabinet geeft in de Miljoenennota aan al het mogelijke te willen doen voor de koopkracht van burgers, maar tegelijk hebben ook veel mkb-ondernemers het ongelooflijk zwaar doordat √°l hun kosten stijgen.


En daar komen de lastenverzwaringen die het kabinet heeft aangekondigd nog bovenop ( zie * ). Henk den Boer, voorzitter OnderhoudNL en lid van het hoofdbestuur MKB Nederland daarover: “Dit hakt er flink in, bovenop alles wat zij al voor de kiezen krijgen. Dit gevaar is te ondervangen met een loonkostencompensatie voor werkgevers, zoals eerder ook is aanbevolen door ons als werkgevers en vakbonden vanuit de SER.” (Den Boer is SER-lid namens MKB Nederland).

Overheid durft zelf niet aan targets regeldrukvermindering
OnderhoudNL heeft vorig jaar aandeel gehad in het Zwartboek Regeldruk, waarvoor het kabinet in deze nota een zogenaamd ‘regeldrukdashboard’ aankondigt. Grootste onderdeel van de nieuwe aanpak is het programma, ln-indicatorbedrijven. Het ministerie van EZK heeft dit voorstel van MKB-Nederland voor een sectorale aanpak grotendeels overgenomen, behalve de 20 procent reductiedoelstelling per branche. De OnderhoudNL-voorzitter hierover: “Jammer, want de ervaring leert dat zo’n harde doelstelling juist nodig is om voldoende urgentie en motivatie teweeg te brengen bij ministeries om echt te gaan snijden in de meest belastende regels.”
 
Naar haalbare grenswaarden voor gevaarlijke stoffen
Ook heeft OnderhoudNL in de SER en MBKNL meermaals het huidige arbobeleid, gericht op de aanpak van gevaarlijke stoffen op componentenniveau, als ‘onhaalbaar’ en ‘zwaar administratief belastend’ bestempeld. In de Miljoenennota geeft het kabinet aan dat het arbobeleid op een aantal punten verbetering behoeft zoals preventie, achterblijvende RI&E-verplichting, omgang met gevaarlijke stoffen, bedrijfsgezondheidszorg. Het streven is om de omvangrijke adviesaanvraag aan de SER nog in 2022 vast te kunnen stellen. De SER rondt namelijk binnenkort een onderzoek af naar een nieuw proces voor de meetmethode bij het vaststellen van haalbare grenswaarden, waarbij de Europese maat richtinggevend is.
 
Terugdringen subsidie praktijkleren onbegrijpelijk
Per 2023 zal naar verwachting nog maar maximaal 2.300 euro per leerplaats beschikbaar zijn voor leerbedrijven die een bbl-student begeleiden. Terwijl een leerbedrijf de afgelopen jaren nog de maximale 2.700 euro per leerplaats ontving. Een afname van 400 euro per bbl-plek dus. Den Boer: “Dit is onbegrijpelijk en een vreemde beslissing gelet op de arbeidsmarktkrapte. Onze lobby richt zich er dan ook op deze versobering op te kunnen vangen, desnoods via een andere subsidiepot. Praktijkleren blijft voor ons en vele andere de belangrijkste weg om jonge instroom in onze sector te krijgen.”
 
Abrupt einde bpm-vrijstelling bestelauto’s per 2025
“Ook de afbouw van de bpm-vrijstelling in het Belastingplan 2023 vormt een knelpunt voor onze leden”, zegt Den Boer. “OnderhoudNL heeft met veel collega-branches de bpm-afbouw veroordeeld, omdat het MKB nog niet zover is, 2025 komt veel te snel en het aanbod is nog te gering. Het kabinet ziet nu inderdaad af van de afbouw van de BPM-vrijstelling over drie jaar, maar in plaats van een gespreide afbouw kiest ze voor afbouw ineens per 2025! De belasting zal daarbij evenredig gemaakt worden aan de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig. Dit betekent dat nieuwe fossiel aangedreven bestelauto's vanaf 2025 aanzienlijk duurder (gemiddeld 11 duizend euro) worden bij aanschaf. Daarnaast wordt het tarief van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers ook nog eens verhoogd naar 15% 2025 en bijna 22% in 2026. Hier hebben we vanuit MKB Nederland nog wat te doen”, zegt Den Boer beslist.
 
*Lastenverzwaringen MKB uit Miljoenennota 2022:
 
Het kabinet financiert een deel van het koopkrachtpakket uit hogere lasten. Voor ondernemers is relevant:
  • De vennootschapsbelasting gaat omhoog. Het lage tarief stijgt: van 15 procent naar 19 procent. Dat levert de schatkist in totaal 1,5 miljard euro op.
  • Dga’s, directeuren-grootaandeelhouders, gaan meer belasting betalen. Het kabinet gaat een zogenaamde doelmatigheidsmarge afschaffen. Dat is een regeling waardoor dga's minder belasting betalen over hun inkomen dan werknemers met een vergelijkbaar loon. Dat levert 540 miljoen euro op.
  • Het Box 2 tarief in de IB wordt gedifferentieerd vanaf 2024: het tarief gaat naar 31 procent; tot 67 duizend euro geldt een tarief van 24,5 procent.
  • De versnelde verhoging van het wml versneld met 10 procent betekent levert dat ook andere uitkeringen, zoals de aow en de bijstand, met 10 procent worden verhoogd, maar ook dat de kosten voor ondernemers stijgen.
  • De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd. Volgend jaar levert dat 170 miljoen euro op.
  • De overdrachtsbelasting bij de aankoop van gebouwen gaat omhoog. Dat geldt niet voor woningen, maar wel bijvoorbeeld voor bedrijfspanden. Dat levert 130 miljoen euro op.
  • De aanpak van vastgoedconstructies en verschillende fiscale regelingen levert over een aantal jaren 500 miljoen euro op.
  • De mijnbouwheffing wordt fors verhoogd (relevant voor producenten). Volgend jaar moet deze belastingverhoging meer dan 2 miljard euro extra opleveren.
  • Verder financiert de overheid de extra uitgaven met een meevaller in de gasbaten van ruim 2,2 miljard euro.
 


 
Geplaatst op 23-09-2022

< VorigeVolgende >


Share on: