Hoe kan ik mijn intellectueel eigendom beschermen?

Bedenk of maak je iets unieks, dan ben je daar automatisch eigenaar van. Dit noem je het intellectueel eigendom. Dit betekent dat iemand je werk niet zomaar mag kopiëren, namaken of op de markt brengen.

Je intellectueel eigendom vastleggen
Het is belangrijk dat om je intellectueel eigendom goed vast te leggen. Zo is het duidelijk dat het van jou is. Zo kun je je beschermen tegen concurrentie en kunnen concurrenten je idee niet zomaar kopiëren. Doe je dit niet, dan kan iemand anders rijk worden met jouw idee. Ook als je je intellectueel eigendom later wilt overdragen is het handig om je intellectueel eigendom vast te leggen.

Auteursrecht
Sommige rechten verkrijg je automatisch. Het auteursrecht, ook bekend als copyright beschermt tekst en beeld. Van geschreven teksten, tot foto’s en software, websites, film en games. Daarnaast beschermt het handelsnaamrecht je bedrijfsnaam. Dit voorkomt dat anderen dezelfde naam kunnen voeren. 


Bedrijfsgeheimen
De Wbb zorgt ervoor dat bedrijfsgeheimen beschermd worden. Hierbinnen vallen ook geheimhoudingsverklaringen en voorwaarden als je binnen een samenwerkingsverband informatie deelt. Daarnaast zijn er ook verschillende wetten voor de bescherming van streekproducten. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld parmaham, komt een bepaald product niet uit deze streek, dan mag je de naam niet gebruiken.

Een intellectueel eigendom overdragen
Omdat het intellectueel eigendom valt onder het vermogensrecht kan het worden overgedragen en worden verpand. Er kan ook beslag op worden gelegd. Overdracht betekent dat je het recht overdraagt aan iemand anders. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je je bedrijf verkoopt. Voor het overdragen van een intellectueel eigendom is een akte van levering nodig. Hiermee draag je het intellectuele eigendomsrecht juridisch over aan een ander. Een notaris heb je hier niet voor nodig. Wel is het aan te raden om de akte te laten opstellen door een advocaat ICT recht. Zonder dat de akte in orde is kan het gebeuren dat er geen overdracht of een gedeeltelijke overdracht plaatsvindt. Dit kan gevolgen hebben voor de verkrijgende partij.

Wat kun je doen als iemand jouw idee gebruikt?
Door je intellectuele eigendom vast te leggen voorkom je niet dat iemand er met je idee vandoor gaat. Doordat het vastligt kun je er wel iets mee doen. Je hebt veel tijd in de ontwikkeling van je idee gestopt. Dat dit zomaar door anderen wordt overgenomen is natuurlijk niet de bedoeling. Gelukkig zijn er dan stappen die je kunt zetten. 

Ga in gesprek
Probeer eerst in gesprek te gaan. Het kan zijn dat de inbreukmaker zich niet bewust is van zijn fout. Wijs je degene op zijn fout, dan zijn er twee mogelijkheden. Het kan zijn dat de inbreukmaker stopt met het gebruiken van je intellectuele eigendomsrechten, of bereid is om te betalen voor wat je hebt gemaakt. Als iemand niet stopt met het gebruiken van je intellectuele eigendomsrechten kan het zijn dat je vervolgstappen moet nemen en een ICT recht advocaat nodig hebt. 

Kort geding
Kom je niet tot een oplossing, dan zul je naar de rechter moeten. Is er haast geboden bij de procedure, dan is kort geding de snelste oplossing. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er namaakproducten in de winkel terecht dreigen te komen. Een advocaat is in dit geval verplicht en tijdens het kort geding vraag je om een vergoeding, een verbond of een rectificatie. 

Een verzoekschrift
Is het belangrijk dat er snel wordt ingegrepen dan wordt er een verzoekschrift geschreven. Hierbij wordt de andere partij niet gehoord. Dit kun je doen als een kort geding te lang duurt. In het verzoekschrift wordt gevraagd om een direct verbod of een beslag. Hierna wordt er een bodemprocedure gestart. Is er ook inbreuk gemaakt op het auteursrecht dan kan er ook worden gevraagd om een schadevergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een foto of een tekst gepubliceerd is. 

Reprorecht
Het reprorecht zorgt ervoor dat bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid gebruik mogen maken van publicaties die auteursrechtelijk beschermd zijn, mits ze reporecht betalen. Hierbij gaat het om een jaarlijkse vergoeding, wat betaald wordt aan de Stichting Reprorecht. Hieronder vallen allerlei publicaties, zoals boeken, kranten en tijdschriften. Soms hoeft er geen reprorecht te worden betaald. Dit is het geval als iets voor privégebruik gekopieerd wordt of als de maker afstand doet van de vergoeding. 

Geplaatst op 21-10-2022

< Vorige


Share on: