Movir start onderzoeksfase van bijzondere leerstoel duurzame inzetbaarheid

Met een staande ovatie, een unicum bij oraties, sprak prof. dr. Josette Dijkhuizen afgelopen vrijdag in de aula van Tilburg University haar inaugurele rede uit. Hiermee markeert ze een belangrijk moment: de aanvang van de onderzoeksfase van de bijzondere leerstoel waarvan inkomensverzekeraar Movir sponsor is.

De duurzame inzetbaarheid van ondernemers in Nederland staat hierbij de komende 4,5 jaar centraal. Met een onderzoeksgroep vanuit Tilburg University en andere gerenommeerde universiteiten gaat Dijkhuizen, die zelf naast hoogleraar ook ondernemer is, zogenaamd longitudinaal onderzoek doen vanuit het perspectief economie, sociologie en HR. Dit betekent dat ondernemers gedurende meerdere jaren worden gevolgd in hun ontwikkeling als ondernemer. De centrale vraag daarbij is welke kritische gebeurtenissen van betekenis zijn rond de duurzame inzetbaarheid van deze ondernemer. Maar ook of er gebruikgemaakt is van hulpbronnen en hoe die er uitzagen? De resultaten gaat Movir vertalen naar concrete interventies om ondernemend Nederland in beweging te houden. Ook gaat Movir met Dijkhuizen tussentijds publiceren. Hiermee bouwt deze inkomensverzekeraar als marktleider verder aan haar autoriteitspositie.


Congres 'Samen bouwen aan een ondernemend Nederland'
Voorafgaand aan de oratie organiseerde Movir een congres geïnspireerd op het onderwerp van de bijzondere leerstoel: ‘samen bouwen aan een ondernemend Nederland’. Bij dit congres was een breed deelnemersveld aanwezig: collega’s van Movir en hun moederorganisatie Nationale Nederlanden, vertegenwoordigers van het Verbond van Verzekeraars, een delegatie van de Kamer van Koophandel en andere organisaties die zich verbonden voelen met het thema duurzame inzetbaarheid. Onder de bezielende leiding van coach Andrea Teeuwisse werd dit begrip kort door de aanwezigen verkend.
 

Innovator, inspirator, kwartiermaker en zelfverklaard ‘anders-denker’ Wim Bens nam de aanwezigen mee in de noodzaak van innoveren als ondernemer en zoomde in op de ‘war on talent’. Ceo van Movir Yoram Schwarz kreeg de zaal muisstil met een persoonlijk verhaal over de manier waarop een ondernemer in zijn vriendenkring worstelde en uiteindelijk weer in het zadel kwam na een burn-out. Dijkhuizen gaf een ‘sneak preview’ van haar oratie die ze die middag zou uitspreken en Derk Wijkamp, campusdichter van de Radboud Universiteit, droeg een gedicht ter gelegenheid van de oratie voor. Als hekkensluiter volgde een open en eerlijk verhaal van een panel met ondernemers over de ups-and-downs van het ondernemerschap.
 

De aanwezigen gaven na afloop aan de urgentie te voelen om gezamenlijk het thema duurzame inzetbaarheid onder ondernemers op de kaart te zetten en de komende jaren met Dijkhuizen op te trekken. De eerste samenwerkingsverbanden werden diezelfde middag zelfs al voorbereid.

Geplaatst op 18-10-2022

Volgende >


Share on: