Swisse Re meldt nettoverlies van 285 miljoen in eerste negen maanden

Swiss Re meldt een nettoverlies van 285 miljoen USD voor de eerste negen maanden van 2022, vooral door een nettoverlies van 442 miljoen USD in het derde kwartaal. Terwijl Property & Casulty Re in het derde kwartaal werd beïnvloed door orkaan Ian en een toename van kleine en middelgrote claims, bleven Life & Health Re en Corporate Solutions sterke resultaten boeken en blijven ze op koers om hun doelstellingen voor het hele jaar te halen.

 
  • Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) nettoverlies van 283 miljoen USD; combined ratio van 106,1% en genormaliseerde1 combined ratio van 96,2%.
  • Life & Health Reinsurance (L&H Re) nettowinst van 221 miljoen USD.
  • Nettowinst Corporate Solutions van USD 356 miljoen; combined ratio van 93,1%.
  • Rendement op beleggingen (ROI) van 1,6%, als gevolg van negatieve mark-to-market effecten op beursgenoteerde aandelenbeleggingen; rendement op recurrente inkomsten steeg tot 2,8% in het derde kwartaal.
  • Zeer sterke kapitaalpositie met een Swiss Solvency Test (SST) ratio van 274% per 1 juli 2022.

Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer van Swiss Re: "De eerste negen maanden van dit jaar werden gekenmerkt door een samenloop van gebeurtenissen die de financiële prestaties van Swiss Re hebben beïnvloed: van turbulentie op de financiële markten tot een toename van claims voor natuurrampen, een stijgende inflatie en de oorlog in Oekraïne. Terwijl Property & Casulty Re aanzienlijk is getroffen door deze tegenwind, presteren alle andere bedrijfsonderdelen goed en liggen ze op koers om hun financiële doelstellingen voor 2022 te halen."
 
John Dacey, Group Chief Financial Officer van Swiss Re: "We hebben de reserves in de afgelopen 12 maanden met USD 0,7 miljard versterkt om de gevolgen van de economische inflatie op te vangen. De stijgende rente helpt al om dit effect te compenseren: de terugkerende bijdrage van onze vastrentende portefeuille steeg alleen al in het derde kwartaal met ongeveer USD 100 miljoen. Het belangrijkste is dat wij, ondanks de uitdagingen van dit jaar, onze zeer sterke kapitaalpositie hebben behouden en ons blijven inzetten voor onze prioriteiten op het gebied van kapitaalbeheer."
 
Groepsresultaten weerspiegelen tegenwind
Swiss Re rapporteerde over de eerste negen maanden van 2022 een nettoverlies van 285 miljoen USD en een rendement op eigen vermogen van -2,1%, vergeleken met een netto-inkomen van 1,3 miljard USD en een rendement op eigen vermogen van 6,6% over dezelfde periode vorig jaar. De daling werd vooral veroorzaakt door aanzienlijk lagere beleggingsresultaten, grote natuurrampschadeclaims van USD 2,7 miljard en reserves over het eerste kwartaal van USD 283 miljoen in verband met de oorlog in Oekraïne.
 
Het netto premie-inkomen voor de Groep steeg met 1,3% tot 32,4 miljard USD in de eerste negen maanden van 2022 vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De groei werd negatief beïnvloed door ongunstige wisselkoersontwikkelingen, terwijl de stijging bij stabiele wisselkoersen 5,2% bedraagt.
 
Zeer sterke kapitaalpositie en stijgende recurrente beleggingsopbrengsten
Het rendement van Swiss Re van 1,6% werd beïnvloed door negatieve mark-to-market effecten op beursgenoteerde aandelenbeleggingen. De kredietvoorzieningen bleven laag. Het recurrente inkomen steeg van 2,2% in dezelfde periode vorig jaar tot 2,4% in de eerste negen maanden van 2022, dankzij gerichte herinvesteringen in het stijgende renteklimaat. In het derde kwartaal steeg het rendement op recurrente inkomsten tot 2,8%, terwijl het herbeleggingsrendement op vastrentende waarden 4,1% bereikte.
 
De kapitaalpositie van Swiss Re bleef zeer sterk, met een SST-ratio (Swiss Solvency Test) van 274% per 1 juli 2022.
 
Resultaten P&C Re beïnvloed door claims door natuurrampen in Q3
Property & Casualty Re rapporteerde een nettoverlies van 283 miljoen USD over de eerste negen maanden van 2022, vergeleken met een nettowinst van 1,5 miljard USD in dezelfde periode in 2021, onder invloed van natuurrampen en lagere beleggingsresultaten. De grote natuurrampschadeclaims van USD 2,5 miljard in de periode waren hoger dan verwacht en houden voornamelijk verband met orkaan Ian, overstromingen in Australië en Zuid-Afrika, hagelstormen in Frankrijk en een reeks andere kleinere gebeurtenissen over de hele wereld.
 
De netto verdiende premies stegen licht tot USD 16,6 miljard, ondersteund door aanhoudende prijsverbeteringen. Berekend tegen stabiele wisselkoersen bedraagt de stijging van de verdiende nettopremies 4,4%.
 
De gecombineerde ratio bedroeg 106,1% voor de eerste negen maanden van 2022 als gevolg van aanzienlijke verliezen door natuurrampen en het effect van de economische inflatie. Op genormaliseerde basis bedroeg de gecombineerde ratio 96,2%. Door een toename van kleine en middelgrote claims, vooral als gevolg van de economische inflatie, is het onwaarschijnlijk dat het bedrijf in 2022 zijn genormaliseerde combined ratio-doelstelling van minder dan 94% zal halen.
 
Winstgevendheid L&H Re herstelt
Life & Health Re rapporteerde een nettowinst van 221 miljoen USD voor de eerste negen maanden van 2022, tegenover een nettoverlies van 32 miljoen USD voor de eerste negen maanden van 2021, doordat de COVID-19-gerelateerde claims daalden van 1,2 miljard USD naar 608 miljoen USD. Hoewel het eerste kwartaal van 2022 nog sterk werd beïnvloed door COVID-19-gerelateerde claims, werd het bedrijf in het tweede en derde kwartaal weer winstgevend, ondersteund door een grote transactie en ondanks aanzienlijk lagere beleggingsresultaten dit jaar.
 
De verdiende nettopremies en fee-inkomsten bleven met USD 11,2 miljard in de eerste negen maanden van 2022 grotendeels ongewijzigd ten opzichte van de periode van vorig jaar. Berekend tegen stabiele wisselkoersen bedraagt de stijging van de verdiende nettopremies 4,0%.
 
L&H Re ligt op koers om haar doelstelling van ongeveer USD 300 miljoen voor 2022 te halen.
 
Corporate Solutions blijft sterk presteren
Corporate Solutions rapporteerde over de eerste negen maanden van het jaar een nettowinst van USD 356 miljoen, vergeleken met USD 425 miljoen in de voorgaande periode. Het aanhoudend solide resultaat bevestigt de verbeterde veerkracht van de onderliggende activiteiten en werd behaald ondanks reserves in verband met de oorlog in Oekraïne en grote natuurrampverliezen van USD 187 miljoen, voornamelijk in verband met orkaan Ian en overstromingen in Australië. Bovendien profiteerde de Business Unit aanzienlijk minder van gunstige ontwikkelingen in voorgaande jaren en werden lagere beleggingsopbrengsten geabsorbeerd in vergelijking met de eerste negen maanden van de voorgaande periode.
 
De netto verdiende premies stegen met 4,6% tot USD 4,1 miljard voor de eerste negen maanden van 2022, dankzij de groei van de nieuwe productie in geselecteerde focusportefeuilles en de voortdurende doorberekening van eerder gerealiseerde tariefverhogingen, deels tenietgedaan door de premiedaling vanaf het derde kwartaal, na de verkoop van de ElipsLife-activiteiten. Berekend tegen stabiele wisselkoersen bedraagt de stijging van de verdiende nettopremies 9,2%.
 
De gecombineerde ratio van Corporate Solutions van 93,1% over de eerste negen maanden van 2022 is goed op weg om de jaardoelstelling van minder dan 95% te halen.
 
iptiQ blijft groeien
De bruto geboekte premies van iptiQ stegen in de eerste negen maanden van 2022 met 25% tot USD 650 miljoen, waarbij in alle regio's groei werd gerealiseerd.
 
Vooruitzichten
Zoals bekendgemaakt op 18 oktober 2022, is het onwaarschijnlijk dat Swiss Re haar Group ROE-doelstelling van 10% in 2022 zal halen. Niettemin blijft Swiss Re vertrouwen houden in de vooruitzichten op middellange termijn en zich inzetten voor haar doelstelling om de US GAAP Group ROE te verhogen tot 14%2 in 2024.
 
Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer van Swiss Re: "Hoewel we teleurgesteld zijn dat de Group ROE-doelstelling dit jaar waarschijnlijk niet wordt gehaald, blijven we vertrouwen houden in onze vooruitzichten voor de middellange termijn. In deze volatiele omgeving zal de risicoaversie en de behoefte aan bescherming blijven toenemen. Dankzij onze strategie en onze zeer sterke kapitalisatie bevinden wij ons in een gunstige positie voor de komende verlengingen te midden van stijgende prijzen en een beperkte marktcapaciteit. Wij blijven streven naar winstgevendheid en waardecreatie voor onze aandeelhouders, klanten en werknemers, zoals blijkt uit onze financiële doelstellingen voor 2024."
 
 
Geplaatst op 28-10-2022

Volgende >


Share on: