Voorzitter Dirk Wegener heeft maandagochtend de FERMA in Kopenhagen geopend

Voorzitter Dirk Wegener heeft maandagochend het FERMA Forum geopend, wat tot en met vandaag in Kopenhagen plaatsvindt. Het is de eerste keer sinds 2019 dat het forum op locatie wordt gehouden. Dit jaar ontvangt de FERMA 1862 risicomanagers en andere risicoprofessionals uit heel Europa aangetrokken, het hoogste aantal ooit.


Optimale risicodeling is van fundamenteel belang voor een succesvolle overgang naar koolstofneutraliteit, de bescherming van onze organisaties en onze samenlevingen tegen extreme risico's in het licht van de klimaatverandering en in de strijd tegen cybercriminaliteit, aldus de voorzitter van de Federation of European Risk Managers, Dirk Wegener, op maandag.

In zijn opmerkingen bracht Wegener drie punten van zorg voor risicomanagers samen: de overgang naar koolstofneutraliteit, systeemrisico's en cyberrisico's en hoe een beschermingskloof een optimale risicodeling bedreigt.

Voor veel risicomanagers, zei hij, stelde de pandemie de managers in staat hun capaciteiten en de waarde van risicobeheer voor organisaties in een crisis aan te tonen.

Zij lieten zien dat enterprise risk management bedrijven in staat stelt veerkrachtig te blijven en zaken te doen. "In een tijd van grote onzekerheid was het voor risicomanagers bevredigend om hun vaardigheden in te zetten en hun bedrijven en collega's te ondersteunen. Het is niet zo verwonderlijk dat 90% aangeeft dat de pandemie het risicobeheer voor hun organisatie belangrijker heeft gemaakt."
            
Wegener verklaarde echter ook dat de pandemie een ongemakkelijke tijd is geweest voor verzekeringsmanagers die aan hun bestuur moesten uitleggen waarom bepaalde risico's, zoals bedrijfsschade, niet waren gedekt.

Sindsdien heeft de markt gereageerd door de formuleringen aan te scherpen, bijvoorbeeld om claims als gevolg van besmettelijke ziekten specifiek uit te sluiten. Over het geheel genomen blijft de harde markt de capaciteit voor risico-overdracht beperken en de prijzen hoog houden.

Wegener: "We zien een groeiende bezorgdheid van verzekeringsmanagers over een beschermingskloof. In de FERMA 2022 Risk Manager Survey geeft 41% van de respondenten aan dat ze geloven dat sommige activiteiten of locaties van hun bedrijf in de toekomst onverzekerbaar zullen worden. Deze bevinding illustreert onze bezorgdheid over de blootstelling aan alle risico's die als systemisch kunnen worden beschouwd, zoals natuurrampen als gevolg van klimaatverandering."

FERMA is van mening dat het beperken van systeem- en catastroferisico's de gezamenlijke inspanningen vereist van verzekerden, verzekeraars en overheden. Zij blijft pleiten voor de oprichting van een Europees publiek-privaat partnerschap om de capaciteit voor risico-overdracht op te bouwen die bedrijven nodig hebben. Wegener spoorde verzekeraars aan om zich bij FERMA aan te sluiten en zei dat dit een kans is om hun expertise te gebruiken en hun maatschappelijke rol uit te breiden.

Wat de overgang naar koolstofneutraliteit betreft, werd een in september door FERMA gepubliceerd document, Insuring the Transition, de frustratie van risicomanagers over het gebrek aan steun van de verzekeringssector verwoord. "Zakelijke klanten willen dat verzekeraars een holistisch inzicht krijgen in hun risico's en behoeften, waardoor verzekeraars en ingenieurs meer flexibiliteit krijgen om zaken te doen buiten de starre richtlijnen om. Wij zullen met u samenwerken. Risicomanagers vergroten hun gegevens en technische vaardigheden om risicoleiderschap te bieden. FERMA zal met u samenwerken."
             
Wegener concludeert: "Vandaag staan we aan het begin van wat misschien wel de economisch grootste transitie voor onze samenlevingen is sinds de industriële revolutie. Dat vergt veel veranderingen van onze bedrijven. Ja, dat zal veeleisend zijn, maar het is ook spannend, en we hebben een grote bijdrage te leveren. Het dichten van de beschermingskloof is daar een belangrijk onderdeel van."

Verder zei Wegner dat het thema van het forum, Transitioning Together, een erkenning is van het feit dat het delen van kennis en middelen de manier is om onze samenlevingen en organisaties duurzaam te maken in deze nieuwe periode van verandering. Het tweede thema van het evenement is risicomanagement in een snel veranderende wereld.

"Risicobeheer is het fundament, de basis van dit werk, en risicoleiderschap is ons kompas om te bereiken wat we willen voor onze groenere en digitale planeet."


 
Geplaatst op 10-10-2022

< VorigeVolgende >


Share on: