Werknemer staat juridisch sterk op krappe arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat millennials in Nederland minder bang zijn om ontslagen te worden. Dit heeft mede tot gevolg dat zij eerder overwegen om een rechtszaak te starten bij eventuele misstanden. Dat blijkt uit een representatief onderzoek uitgevoerd in opdracht van juridisch probleemoplosser ARAG. Maar liefst twee op de vijf werknemers geeft aan dat ze zouden overwegen een rechtszaak te beginnen bij een conflict over loon of uren.

  • Veertig procent van de millennials zou rechtszaak beginnen bij conflict over loon, vakantiegeld of uren
  • Krapte op de arbeidsmarkt van invloed op machtsverhouding op de werkvloer
 
“Het lijkt erop dat millennials steeds vaker op durven te treden bij een conflict op juridisch vlak", zegt Hanneke Boesveld, gespecialiseerd in arbeidsrecht bij ARAG. "De krappe arbeidsmarkt maakt dat de machtspositie van de werkgever minder groot wordt en werknemers durven op te treden wanneer zij onrechtmatig worden behandeld. Het lijkt er dus op dat werknemers vanwege de krapte meer dan voorheen voor zichzelf durven opkomen. Dat is een positieve ontwikkeling.”
 
Zo geeft bijna een op de vijf (19 procent) van de werknemers aan dat zij zouden overwegen om een rechtszaak te beginnen tegen hun werkgever bij conflict over vakantiedagen of verlofrechten; 35 procent overweegt dit bij grensoverschrijdend gedrag. Maar liefst veertig procent zou overwegen een rechtszaak te beginnen als het gaat om de uitbetaling van loon, vakantiegeld of uren.
 
Opnemen van vakantiedagen
De krappe arbeidsmarkt heeft ook directe gevolgen voor werknemers, zo blijkt uit het onderzoek. Een op de vijf werknemers geeft aan dat hun werkgever hen heeft verplicht om in een bepaalde periode met vakantie te gaan. Bijna hetzelfde percentage stelt dat hun werkgever over het algemeen strenger is geworden als het de vakantieplanning betreft.
 
“Veel werkgevers zijn vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, en het personeelstekort dat hieruit volgt, mogelijk strenger in de planning van de op te nemen vakantiedagen”, zegt Boesveld. “Toch is dit alleen maar mogelijk als er afspraken gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst of CAO, anders kan dit op gespannen voet komen te staan met het uitgangspunt in de wet dat de vakantie wordt vastgesteld volgens de wensen van de werknemer.”
 
Ontslagrecht
Opvallend is dat tegelijkertijd lang niet alle werkende millennials precies weten wat hun rechten zijn; veertig procent weet bijvoorbeeld niet (goed) wat diens recht op transitievergoeding is en achttien procent weet niet (goed) wat de regels zijn rondom ontslag zoals in de arbeidsovereenkomst vermeld. Dit laatste percentage ligt onder millennials vijf procentpunt hoger dan het gemiddelde in Nederland, zo blijkt op basis van onderzoek van ARAG van een jaar geleden. 
 
Gesterkt door de krappe arbeidsmarkt
Niet alleen gaan millennials minder snel een conflict met hun werkgever uit de weg, ook verwacht dertig procent van hen minder snel problemen met de werkgever omdat die lastig aan nieuw personeel komt in deze tijden. Een zelfde percentage van de jongere werknemers denkt dat hun werkgever eerder zou instemmen met contractuele wijzigingen vanwege het personeelstekort. 
 
“Wel raad ik aan om je altijd bewust te zijn van je wettelijke rechten en de afspraken in je contract en CAO, voordat je je uitspreekt tegen je werkgever”, aldus Boesveld. “Daarnaast blijft het conflict vermijden en samen in gesprek te gaan altijd het prettigste voor alle betrokken partijen”, besluit Boesveld.
 
Over ARAG
ARAG is een onafhankelijke juridisch probleemoplosser. Wij maken het recht toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Onze ambitie is om de beste juridisch probleemoplosser van Nederland te zijn. Klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening zijn hierbij onze uitgangspunten. ARAG Nederland maakt onderdeel uit van de ARAG Groep, een van oorsprong Duits familiebedrijf dat met ruim 4.600 medewerkers actief is in 19 landen inclusief Australië, de Verenigde Staten en Canada. Met bijna 800 professionals in Nederland werken wij vanuit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leusden en Roermond. www.arag.nl 
 
Onderzoeksverantwoording
Dit onderzoek is uitgevoerd onder 1036 Nederlanders, werkend met een hypotheek, in de leeftijdscategorie 25 tot 45 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van ARAG. MWM2 is ISO 20252 gecertificeerd en lid van MOA en ESOMAR. 
Geplaatst op 21-10-2022

< VorigeVolgende >


Share on: