CFD opent uniek 'Inspraakloket EZK'

CFD is de grootste brancheorganisatie voor de MKB assurantie en financieel advieskantoren. Een van onze belangrijke taken is natuurlijk de lobby in Den Haag.

Met het Ministerie van Financiën heeft CFD regelmatig contact en we onderhouden ook op verschillende manieren contacten met Tweede Kamerleden.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
Vorig jaar is het Ministerie van EZK gestart met het initiatief ‘Ondernemersdenkenmee’. Een bijzonder online research platform, waar geselecteerde MKB-ondernemers zich bij kunnen aansluiten en met elkaar en het Ministerie van EZK in gesprek gaan over actuele thema’s in ondernemersland. Ook worden af en toe fysieke evenementen georganiseerd.

Het Ministerie van EZK ziet dit MKB-platform als ‘de voelsprieten in ondernemend Nederland’ en wil zo sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen en zorgen in de MKB-sector.

CFD kwam via haar politieke netwerk met dit unieke platform in contact en was één van de eerste leden die zich heeft aangesloten. Via dit platform kunnen we de MKB-bedrijven in de assurantie en financieel advies sector op een unieke manier vertegenwoordigen, meer vanuit de business zelf dan vanuit politieke thema’s.

Inmiddels kent het platform zo’n 125 leden, de ambitie van EZK is om door te groeien naar ca. 300 leden. Door selectie van aanmelders wordt een evenwichtige afspiegeling van MKB-sectoren gerealiseerd.  

Bijeenkomst platformleden 
Op 8 november jongstleden vond de eerste fysieke bijeenkomst plaats voor alle leden op het Ministerie van EZK. Het thema van deze bijeenkomst was de financiering binnen het MKB. Er waren ruim 70 leden aanwezig, die naast een plenair deel, in groepjes met elkaar in discussie gingen over financieringsuitdagingen binnen het MKB.

Namens CFD waren Edwin Herdink en Jeffrey Leichel aanwezig.
Namens het EZK waren 14 ambtenaren aanwezig, die de groepen hebben begeleid en de input daaruit verwerken tot een verslag voor EZK.

Ook waren de directeur Ondernemingsklimaat en de directeur Communicatie aanwezig en was er een presentatie van minister Micky Adriaansens, die het belang van dit platform voor EZK benadrukte.

Thema Financiering MKB
Uit de tafeldiscussies komt duidelijk naar voren dat traditionele banken geen partij meer zijn voor MKB-financiering. Banken zijn sterk aan het veranderen. Inmiddels is de afdeling ‘compliance’ de grootste afdeling bij banken en verworden ze steeds meer tot een soort Geldpolitie.

Dit hoort CFD ook steeds vaker in de praktijk. Transacties die ineens moeten worden onderbouwd, een steeds slechtere dienstverlening naar MKB-ers toe, zelfs een simpele bankrekening openen wordt een steeds grotere horde om te nemen.

Financieringen tot 1 miljoen euro zijn voor banken steeds minder interessant door alle wet -en regelgeving. Tegelijkertijd betekent dit dat er een hele nieuwe markt ontstaat voor ‘kleinere’ bedrijfskredieten. Dat loopt via organisaties als Stichting MKB Financiering, private investeerders en andere partijen.

Tijdens de discussies wordt duidelijk dat er veel behoefte is bij ondernemers om meer inzicht te krijgen in deze alternatieve mogelijkheden. Een ander probleem dat wordt onderkend is dat ondernemers, zeker in het MKB, het vaak ontbreekt aan de juiste kennis om een financieringsaanvraag op een goede manier voor te bereiden.

Kansen voor onze sector
Bankrekeningen met meer privacy, ondernemers ondersteunen met financieringsvraagstukken, risicoanalyses maken voor verzekeringen, pensioenvraagstukken oplossen voor MKB-ers, het zijn allemaal onderwerpen waar wij als sector een belangrijke rol in (kunnen) vervullen.

Via dit online research platform wil CFD onze sector beter presenteren en ook samenwerkingen ontwikkelen die voor MKB-ondernemers echte toegevoegde waarde bieden.

We hebben tijdens het event al eerste contacten gelegd om met verschillende partijen hierover verder van gedachten te wisselen.

Het Inspraakloket EZK
Om verder in te kunnen spelen op de mogelijkheden die wij als lid van het online research panel van het ministerie van EZK hebben, heeft CFD per vandaag een nieuw loket geopend.

Het Inspraakloket EZK.

Hier kun jij als MKB-kantoor jouw ideeën en zorgen delen. Die bundelen we en bieden we periodiek aan het ministerie van EZK aan en brengen we onder de aandacht van het panel voor verdere discussie.

Alleen reacties van CFD-leden worden geaccepteerd. Mocht je dus nog geen lid zijn van CFD, meld je dan direct hier aan. Dan profiteer je ook gelijk van alle CFD Benefits waarmee je het lidmaatschapsgeld eenvoudig kunt terugverdienen.

We zijn nog steeds de goedkoopste brancheorganisatie in onze sector. Voor € 25,00 per maand ben je lid en heb je toegang tot al onze diensten.

Klik op deze link om direct gebruik te maken van het CFD Inspraakloket EZK.

 
Geplaatst op 14-11-2022

< VorigeVolgende >


Share on: