Orkaan Ian drijft schadelast natuurrampen op tot 115 miljoen dollar

Wereldwijd stijgt de schadelast door de toename van extreem weer. Zo berekende Swiss Re deze week dat natuurrampen in 2022 tot nu toe naar schatting 115 miljard dollar aan schadeclaims heeft opgeleverd voor verzekeraars. “Dat is ruim boven het tienjaarsgemiddelde van 81 miljard dollar”, aldus de verzekeraar die wereldwijd actief is.


Grens van 100 miljard aan weerschade overschreden
Voor het tweede jaar op rij wordt de grens van 100 miljard overschreden en wordt de trend doorgezet van een gemiddelde jaarlijkse stijging van 5-7% in de afgelopen tien jaar, aldus het rapport van SwissRE. De totale economische schadelast bedraagt volgens SwissRE 268 miljard, dat 12% minder dan de 303 miljard in 2021. Het verschil is vooral toe te schrijven aan orkaan Ian, de grootste schadeveroorzakende gebeurtenis van het jaar tot nu toe met een geschatte verzekerde schade van 50 à 65 miljard. Daarnaast zorgden ook winterstormen in Europa, overstromingen in Australië en Zuid-Afrika en hagelbuien in Frankrijk en in de VS voor de hoge schadelast. De herverzekeringssector dekte dit jaar ongeveer 45% van de economische schades, wat wijst op een grote beschermingskloof in de wereld,” aldus het Swiss Re Institute.

Herkenbaar beeld
Het Verbond van Verzekeraars herkent het beeld dat SwissRe schetst. Voor heel 2021 komt het weerschadebedrag in Nederland uit op meer dan 465 miljoen. Het gemiddelde schadebedrag dat verzekeraars sinds 2007 jaarlijks uitkeren aan weer-gerelateerde schade aan gebouwen en auto’s bedraagt 325 miljoen euro. Dit getal is gebaseerd op particuliere én zakelijke weerschade. “Als wij niets doen, dan wordt dit bedrag veel hoger”, benadrukte Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars vorige maand tijdens de publicatie van de Klimaatschademonitor. En dat heeft alles te maken met de toename van extreem weer. Weurding: “Daarom is het aanpassen aan het klimaat en het nemen van preventieve maatregelen ook zo belangrijk. Daar kun je tot 50 procent van de schade (en leed) mee voorkomen”, benadrukt Weurding, zoals een recent onderzoek van onder andere Deltares, het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU (IVM), HKV en TU Delft en ook liet zien. 

Nederland klimaatbestendig maken
Ons land klimaatbestendig maken, dat is onze belangrijkste opdracht voor de toekomst. Daarom is het Verbond ook blij met de keuze van het kabinet om water en bodem sturend te laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Door niet meer te bouwen in de uiterwaarden van rivieren. En te bedenken waar en hoe we wél klimaatadaptief kunnen bouwen. Maar ook door de bodem minder te bedekken met bijvoorbeeld tegels en asfalt om zo wateroverlast te voorkomen. Maar ook door een hoger grondwaterpeil om bodemverzakking tegen te gaan. De verzekeringssector deelt graag haar uitgebreide kennis over risico’s en wil snel om tafel met alle betrokkenen om te kijken in welk tempo wij welk doel kunnen bereiken. Zo houden we Nederland ook in de toekomst verzekerbaar tegen schade door extreem weer. 
 
 
 
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 06-12-2022

< Vorige


Share on: