Verbond kritisch op voorstel EU voor opname op hoog risico-lijst AI-wet

De Raad van de EU heeft verzekeraars voorlopig opgenomen op de lijst van risicovolle toepassingen van de Wet op de kunstmatige intelligentie (AI Act). Insurance Europe en het Verbond zijn teleurgesteld over dit besluit, mede omdat er voor de verzekeringssector geen impact assessment is gemaakt.

De Europese Commissie heeft in april 2021 een voorstel gepubliceerd voor het reguleren van kunstmatig intelligente toepassingen. Sindsdien beraden de Raad en het Europees Parlement zich op hun positie ten opzichte van dit voorstel. Het voorstel van de Commissie classificeert de verschillende AI-systemen in vier risicocategorieën, waarbij systemen die onder een hoger risiconiveau vallen aan meer waarborgen moeten voldoen. De vier niveaus zijn: minimaal – laag – hoog – onaanvaardbaar. 
 

Verzekeraars werden in het primaire voorstel van de Commissie helemaal niet genoemd, maar door de Raad werden verzekeringen in december 2021 plotsklaps opgenomen in de ‘hoog-risico’ categorie. Deze categorie betekent geen verbod, maar wel dat de toepassingen aan zware vereisten moeten voldoen, voordat ze toegelaten worden op de markt. Vanuit het Verbond is bezwaar gemaakt tegen deze categorisering, omdat er geen voorbeelden zijn van grote risico’s door AI in de Nederlandse verzekeringsmarkt en omdat er al veel regels van toepassing zijn op verzekeraars. Denk aan Solvency II, de Insurance Distribution Directive (met de PARP-verplichting), de gelijke behandelingswetgeving etc. Voordat de Europese Commissie een bepaalde toepassing op de hoog risico-lijst plaatste, werd bovendien steeds een impact assessment gemaakt, waarin dit soort zaken werden afgewogen. Een dergelijke impact assessment is voor de verzekeringssector echter nooit gemaakt.
 

Afgelopen week bepaalde de Raad zijn definitieve positie, waarin verzekeraars nog altijd voorkomen op de hoog-risicolijst, maar dan alleen voor wat betreft premievaststelling en ‘risicobeoordeling’ en alleen voor zorg- en levensverzekeringen.
 

In dit bericht merkt Insurance Europe nog eens op dat de verzekeringssector hiermee nu de enige sector is op de hoog-risicolijst, waarvoor nooit een impact assessment is gemaakt. En pleit ervoor om dat alsnog te doen. De verordening staat immers nog niet vast. De Commissie deed het oorspronkelijke voorstel en de Raad heeft nu haar positie bepaald. Maar het Europees Parlement is er nog niet uit: zij zullen naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023 hun visie bepalen. Daarna moeten Raad, Commissie en parlement nog in onderlinge onderhandeling de definitieve tekst vaststellen. Wij onderstrepen het belang dat die impact assessment voor verzekeringen alsnog wordt gedaan.

Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 12-12-2022

< VorigeVolgende >


Share on: