Nieuwe RABS jaar geopend

Woensdag 18 januari was de Nieuwjaarsreceptie van de Rotterdamse Assurantie Bank Sociëteit (RABS) in Rotterdam Marriott Hotel. Voorzitter Ab van der Spek heeft een speech gehouden en aansluitend werd er met de leden en genodigden getoost om het nieuwe RABS jaar in te luiden.


Voorzitter Ab van der Spek:
 
 "Burgerlijke ongehoorzaamheid? Alleen de eerste week van het nieuwjaar zou je elkaar een gelukkig nieuwjaar mogen wensen! Maar elkaar het beste wensen en gunnen en vooral dit ook menen, moet toch altijd kunnen?"
 
Omdat het VNAB verleden week woensdag de Laurenskerk met ruim 1200 bezoekers weer ouderwets vol heeft gekregen, is deze Nieuwjaarsbijeenkomst van de RABS een weekje opgeschoven. In stijl worden de leden, sponsoren en introducés ontvangen met culinaire hoogstandjes en heerlijke (ook alcoholvrije) drankjes in de foyer van een schitterend Rotterdams hotel.

"Wat gaat 2023 ons brengen? Met een blik op macrogebied naar Joe Biden en Mark Rutte onlangs samen hun collectieve geheugen trainend  bij de open haard. 
 
Onze minister-president mocht zelfs achter het beroemde bureau plaats nemen en "spelen" met de telefoon. Wij kennen inmiddels de fascinatie van Mark Rutte voor klassieke telefoons en de mógelijkheden, die deze bieden......Naar verluidt zijn deze keer verontrustende gevolgen uitgebleven".
 
 Ook het World Economic Forum te Davos kwam nog aan de orde, zowel het gebruik van privéjets in relatie tot milieuaspecten, als de prijs van een toegangskaartje ad EUR 10.000,00 voor de gewone sterveling. Hierbij werd de link gelegd met de uiterst bescheiden contributie voor het lidmaatschap van de RABS in het verenigingsjaar 2023.
 
 Daarna ging het definitief van macro naar micro. 
 
Het woord van 2022 is volgens de Dikke van Dale "klimaatklever" geworden. De voorzitter pleit voor de Geuzennaam "RABS plakker". Met de wens en oproep dat de leden niet alleen blijven plakken bij de roemruchte assurantieclub, maar ook als ware ambassadeurs potentiële leden enthousiasmeren. 
 
Het RABS-bestuur is overtuigd van de unieke meerwaarde, die deze assurantieclub binnen het vakgebied heeft. Juist in deze digitale wereld zijn de fysieke ontmoetingen tussen de leden en sponsoren, die in alle geledingen werken van onze mooie bedrijfskolom, essentieel. Hierbij valt te denken aan netwerken, kennisoverdracht en vriendschappelijke, zakelijke contacten opbouwen.
 
Het was dan eigenlijk ook niet echt verrassend om te constateren, dat een aantal ambitieuze jongeren, werkzaam in de branche, zich juist serieus voor deze Nieuwjaarsbijeenkomst hadden aangemeld ter oriëntatie van het lidmaatschap. Hun enthousiasme zal zeker weer een stimulans vormen voor het bestuur om in 2023 met hernieuwd elan een scala aan verenigingsactiviteiten voor te schotelen.

Het was een geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst waarbij de wens is uitgesproken dat meer jonge leden zich gaan aansluiten bij de RABS. Wil een keer naar de bijeenkomst komen, stuur dan een mail naar info@schade-magazine en wij zorgen ervoor dat je op de gastenlijst komt.
 
RABS
De RABS behoort tot één van de oudere sociëteiten in de tak financiële dienstverlening. Het huidige bestuur streeft naar een gemiddelde groei in ledenaantal van 10% per jaar. Ieder seizoen worden 7 bijeenkomsten georganiseerd, waarbij kennisdeling en persoonlijk samenzijn voorop staan in een zeer aangename omgeving. Vooropgesteld mag worden dat de RABS een actieve sociëteit is met oog voor vernieuwingen en bescherming van haar leden.

Het seizoen van de RABS loopt van september tot juni.

Ben je geïnteresseerd om aan te sluiten bij de RABS, stuur dan een mail naar: http://rabs.nl/contact_us.htm
 
 

Geplaatst op 20-01-2023

< VorigeVolgende >


Share on: