Nieuwjaarsboodschap Richard Weurding

Traditiegetrouw opende Richard Weurding het nieuwe jaar met een terug- en een vooruitblik. In zijn nieuwjaarsboodschap deelde hij met de Verbondsmedewerkers zijn bespiegelingen over (on)veiligheid, de economie, de maatschappij en de sector.

Volgens Weurding maken mensen zich zorgen. “Over de onveilige situatie in Europa, maar ook over hun eigen portemonnee. Er is werk aan de winkel. Voor oud en nieuw is er al veel zwaar vuurwerk in beslag genomen. Meer dan anders. Wij hielden ons hart vast. Achteraf kun je zeggen dat de schade binnen de perken is gebleven. Hoewel? Er waren weer veel letselzaken door vuurwerk, vooral bij jongeren.” Algemeen directeur Richard Weurding klonk gisteren een beetje somber.

Weurding opende traditiegetrouw het nieuwe jaar met een terug- en een vooruitblik. In zijn nieuwjaarsboodschap deelde hij zijn bespiegelingen over (on)veiligheid, de economie, de maatschappij en de sector met de Verbondsmedewerkers.

Onzekerheid

Weurding benadrukte dat we in een zorgelijke situatie zitten. “Mensen maken zich zorgen. Over de onveilige situatie in Europa, maar ook over hun eigen portemonnee. De prijzen stijgen hard. Dat raakt ook ondernemers. Zij maken zich zorgen over een onzekere toekomst. Er is echt werk aan de winkel. Ik hoop dat we dit jaar (inter)nationaal weer uitzicht kunnen creëren op stabiliteit, vrede en een duidelijke way out uit een aantal crisissituaties.”

Crises

We hebben met nogal wat crises te maken, meent Weurding. Hij noemde de veiligheidscrisis, de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, een economische crisis, de arbeidsmarkt- en de woningmarktcrisis. “De cumulatie van die grote vraagstukken is ongekend. Er is politieke wil en daadkracht nodig om die zaken aan te pakken. Om met de woorden van Kim Putters (SER-voorzitter) te spreken: het moet weer gaan kloppen in ons land.”

Klimaat en duurzaamheid

De Verbondsdirecteur ontkwam er in zijn vooruitblik niet aan om het vizier op het klimaat en de duurzaamheid te richten. “Vooral op Europees niveau staan deze onderwerpen hoog op de agenda. Von der Leyen en Timmermans hebben een groot wetgevingsprogramma op stapel staan. Er komen behoorlijk wat nieuwe regels op verzekeraars af.”

Overstroming

Dat laatste geldt voor de EU, maar ook nationaal. Weurding noemde de overstromingsverzekering als voorbeeld. “Wij zijn blij met het advies van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater aan minister Harbers. Dit advies gaat nadrukkelijk in op de vraag hoe de schade en overlast door overstromingen kunnen worden beperkt. Maar er wordt ook aanbevolen om naar verzekeringsoplossingen te kijken. Dat hadden wij al opgepakt. We werken nu hard aan een publiek privaat systeem waarvoor onze leden in de laatste Algemene Ledenvergadering het mandaat hebben gegeven.”

IMVO

Ook zal het Verbond in 2023 werken aan een follow-up van het IMVO-convenant. “We willen meer projectgericht gaan werken, met concrete impact. We zijn met de ngo’s in overleg om te kijken of en hoe we in die nieuwe aanpak kunnen samenwerken.”
En ten slotte zal het Verbond dit jaar de nieuwe Weerscenariostudie van het KNMI verrijken met eigen data-analyses. “Doel is om te kijken hoe de schadelast zich in de verschillende scenario’s ontwikkelt. Ons Datacentrum kan aan de bak.”

Samen Sterk!

Naast het klimaat en duurzaamheid ging Weurding ook in op de economie, de arbeidsmarkt en het structurele tekort aan woningen. “Allemaal onderwerpen die in ons middellange termijnplan en ons Jaarplan voor 2023 zijn terug te vinden. Net zoals de vereenvoudiging, standaardisatie en versnelling van de letselschadebehandeling waarvoor wij ons in 2023 hard zullen maken. Het is te veel om op te noemen. Lees het gerust eens na op onze website. Ik hoop in ieder geval dat Vrede en Verbinding de buzzwords voor 2023 worden. Ik wens u een gezond en voorspoedig 2023.”

Door Cindy van der Helm. Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 13-01-2023

Volgende >


Share on: