Verzekeraars registreren steeds meer klanten ten onrechte als fraudeur

Volgens een analyse van de NOS registreren verzekeraars steeds meer klanten ten onrechte als fraudeur. Er staan er nu ruim 18.000 fraudeurs vermeld in het Extern Verwijzingsregister (EVR) van het CIS, een register waarin financiële instellingen onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens mogen registeren en onderling delen.

In het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) is vastgelegd wanneer persoonsgegevens in het EVR mogen worden opgenomen. Verzekeraars die bij het CIS zijn aangesloten kunnen bij een verzekeringsaanvraag de CIS-databank raadplegen. Komt de aanvrager in het register voor, dan krijgt de verzekeraar daar een melding van. Daarop kan de aanvrager geweigerd worden of verplicht worden een hogere premie te betalen. Een zorgverzekeraar bijvoorbeeld mag geen klanten weigeren.

Onbekend aantal onterechte registraties 
Hoeveel mensen er ten onrechte in het EVR terecht zijn gekomen, is niet bekend, aangezien dit noch door verzekeraars, noch door de AFM wordt bijgehouden. Uit recente uitspraken van rechters en het klachteninstituut Kifid valt echter af te leiden dat er ook mensen ten onrechte in het register zijn opgenomen. En zo'n onterechte registratie kan – zoals hierboven beschreven is – grote gevolgen hebben.
Mensen die op deze fraudelijst staan en al verzekerd zijn, raken in veel gevallen hun verzekering kwijt. En soms moeten ze duizenden euro's extra betalen aan de verzekeraar.

Een verzekeringsbedrijf kan zelf, dus zonder tussenkomst van de rechter, stappen ondernemen tegen de door henzelf ontmaskerde fraudeurs. Volgens de NOS noemt het Verbond van Verzekeraars deze maatregelen "vaak effectiever, wenselijker en passender" om fraude aan te pakken dan een aangifte tegen een fraudeur.

De informatie wordt door verzekeraars onderling gedeeld om te voorkomen dat de fraude elders opnieuw plaatsvindt. Jaarlijks komen bijna vijfduizend gevallen op de gedeelde fraudelijst terecht, waar ze maximaal 8 jaar op blijven staan.
 
 
Bron: NOS
Geplaatst op 27-01-2023

< VorigeVolgende >


Share on: