a.s.r. publiceert jaarverslag en klimaatverslag 2022

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) heeft haar jaarverslag en klimaatverslag 2022 gepubliceerd. Het geïntegreerde jaarverslag gaat in op zowel de duurzaamheidsprestaties als de financiële prestaties van a.s.r. in 2022. Dit jaar publiceert a.s.r. wederom een separaat klimaatverslag met als doel om de uitgangspunten en activiteiten rond klimaat te beschrijven voor stakeholders. In het klimaatverslag gaat a.s.r. in op de klimaatrisico’s voor eigen activiteiten, klanten en de maatschappij in het algemeen.

Jos Baeten, CEO van a.s.r.: "Het was in vele opzichten een bijzonder jaar. Naast sterke resultaten laten we in dit verslag zien dat we duurzame waarde hebben gecreëerd voor onze klanten, onze aandeelhouders, onze medewerkers en voor de samenleving. En natuurlijk was 2022 het jaar waarin we ons voornemen om a.s.r. en Aegon Nederland samen te voegen bekend hebben gemaakt. We kijken daarom ook met gepaste trots terug op 2022 en verheugen ons op de komende periode."

Naast het jaarverslag en klimaatverslag, publiceert a.s.r. ook het Solvency and Financial Condition Report (SFCR) voor 2022. De documenten zijn te downloaden op de www.asrnederland.nl/Jaarverslagen. Het jaarverslag van a.s.r. is ook digitaal beschikbaar via: https://annualreport.asrnl.com/2022

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Het jaarverslag staat ter bespreking op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) die gehouden wordt op 31 mei 2023. Naast de gebruikelijke agendapunten staat ook het voorstel tot herbenoeming van Ingrid de Swart als lid van de Raad van Bestuur op de agenda. Op grond van de statuten loopt haar huidige eerste termijn af aan het einde van deze AVA. De Raad van Commissarissen is voornemens om Ingrid de Swart te herbenoemen voor een periode van vier jaar.

Tevens staat op de agenda het voorstel tot herbenoeming van Gisella van Vollenhoven en Gerard van Olphen als leden van de Raad van Commissarissen. Volgens het rooster van aftreden loopt de huidige eerste termijn van beide commissarissen af aan het einde van deze AVA. De Raad van Commissarissen is voornemens om Gisella van Vollenhoven en Gerard van Olphen voor te dragen voor een herbenoeming voor een periode van vier jaar. Naast lid van de Raad van Commissarissen is Gisella van Vollenhoven tevens voorzitter van de remuneratiecommissie en lid van de Nominatie & ESG Commissie. Gerard van Olphen is naast zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen ook lid van de Audit- en Risicocommissie en Nominatie & ESG Commissie. Aandeelhouders kunnen tijdens de AVA stemmen over deze herbenoemingen.

De complete agenda en de bijbehorende documenten voor de AVA worden 11 april 2023 gepubliceerd.

Geplaatst op 23-03-2023

< VorigeVolgende >


Share on: