Beroepsvereniging Herstelcoaching Nederland officieel opgericht

Op woensdag 29 maart is de Beroepsvereniging Herstelcoaching Nederland (BvHCN) officieel opgericht. De bestuursleden Naziha Oumansour, Sabinne Gigengack, Marleen Keij en Ellen van den Berg hebben daarvoor een bezoek gebracht aan de notaris.

Er bestaat nog vaak een onjuist of onvolledig beeld binnen de letselschadebranche van wat een herstelcoach doet en wat de toegevoegde waarde is van het inschakelen van een herstelcoach. Door de krachten te bundelen, kan de herstelcoach beter gepositioneerd worden en de meerwaarde van de inzet van een herstelcoach voor het voetlicht gebracht worden.

De BvHCN heeft als doel om het beroep van herstelcoach verder te professionaliseren en te profileren, deskundigheidsbevordering en intervisie te bieden, herstelcoaches samen te brengen voor ontmoeting en verbinding en de zichtbaarheid en vindbaarheid van herstelcoaches te vergroten.
 
Er bestaat ook een Vereniging Herstelgerichte Dienstverlening die een paraplu vormt voor uiteenlopende disciplines die binnen de letselschadebranche gericht zijn op herstel. De BvHCN is daarentegen een beroepsvereniging voor herstelcoaches en geen branchevereniging. Het gaat hier om een op zichzelf staande professie die samenwerkt met andere professionals binnen de letselschadebranche en daarbuiten, zoals AOV en Verzuim.
 
Een belangrijk speerpunt voor de BvHCN is het verder ontwikkelen en uitdragen van de visie op herstelcoaching. De vereniging wil professionals blijven ontwikkelen door inhoudelijke lezingen en intervisies te organiseren en herstelcoaches samen te brengen om ervaringen te delen. De BvHCN draagt uit waar zij voor staan, wat zij kunnen betekenen voor slachtoffers en wat hun toegevoegde waarde is als herstelcoach. De vereniging wil zo bijdragen aan een voortvarende en effectieve begeleiding van slachtoffers in hun herstelproces.

Lees HIER ook het artikel in het SCHADE magazine 
Geplaatst op 31-03-2023

< VorigeVolgende >


Share on: