De 7e editie van de European Risk Management Awards

De afgelopen jaren is de risicomanagementsector geconfronteerd met een combinatie van uitdagingen die zij misschien nooit eerder heeft meegemaakt. Het vieren en belonen van uitstekende prestaties, het belang en het professionalisme van de stem van risicomanagers is daarom cruciaal.

Van natuurrampen tot oorlog en politiek geweld, inflatie en beperkingen in de toeleveringsketen, in combinatie met veranderingen in de werkgewoonten en ontslagen die volgde op de pandemie, hebben risicomanagers geen andere keuze gehad dan af te wijken van de traditie en te innoveren om hun steeds groter wordende functie te vervullen. 

ESG-overwegingen (Environment (het milieu), Social (de mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuurworden ook steeds belangrijker voor ondernemingen, en bestrijken alles van broeikasgasemissies, greenwashing, gevolgen voor de biodiversiteit, via DEI, moderne slavernij en mensenrechten, tot corporate governance, onafhankelijk toezicht en rapportage. Ook in deze context wordt van risico- en verzekeringsbeheerders verwacht dat zij een belangrijke rol spelen in hun bedrijven.
 
Een positief resultaat is dat de stem van de risicomanager vaker wordt gehoord op het niveau van de raad van bestuur. Risicomanagers met strategische risicobeheerprogramma's hebben hun waarde bewezen tegenover de bedrijfsleiding en hebben een goed gesprek in twee richtingen mogelijk gemaakt.
 
De Europese risicomanagementprijzen zijn in het leven geroepen om het bewustzijn van de risicomanagementgemeenschap te vergroten en het profiel ervan binnen bedrijven te verbeteren. FERMA is blij dat dit gebeurt en verheugt zich over het succes van de waardige winnaars en finalisten die sinds de instelling van deze prijzen in 2016 hebben deelgenomen. Deze personen en teams geven allemaal blijk van uitstekende prestaties en best practice in hun rol, hetzij in een risicobeheerfunctie van een bedrijf, hetzij als een branchepartner die belangrijke ondersteuning en diensten biedt aan de risicobeheergemeenschap.
 
Deelname
Zoals gebruikelijk worden de prestaties in drie categorieën beloond: Excellence in Risk Management, Industry Excellence en Training & Education Excellence.

FERMA nodigt u uit om uzelf, uw collega of een collega van uw nationale risicomanagementvereniging te nomineren voor de European Risk Management Awards. Nominaties kunnen worden ingediend door de genomineerde of door een derde partij. Meer informatie over de nominatieprocedure vindt u HIER.

Nieuwe categorie toegevoegd
Dit jaar kondigt de FERMA een nieuwe categorie aan om de prestaties te belonen van degenen die op uitvoerend niveau betrokken zijn bij een grote of kleine Europese nationale risicomanagementvereniging.
De Outstanding Contribution to the Risk Management Profession award zal door de jury worden toegekend aan een verdienstelijk persoon die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bredere risicomanagementgemeenschap in zijn land.

Inschrijven is mogelijk tot 19 mei
Europese risico- en verzekeringsmanagers, makelaars, verzekeraars en andere industriële partners kunnen zich tot vrijdag 19 mei HIER inschrijven.
 
Geplaatst op 03-03-2023

Volgende >


Share on: