Eis van 30 miljard euro aan ‘ereschuld’ voor Groningen

Op vrijdagmiddag is bekendgemaakt dat de regio Groningen minimaal dertig miljard euro eist van het Rijk naar aanleiding van het enquêterapport naar de gaswinning in Groningen. Dit rapport heeft aangetoond dat de gaswinning in Groningen heeft geleid tot aardbevingen en schade aan huizen en gebouwen. Het Rijk heeft inmiddels erkend dat het hier gaat om een onrechtmatige daad en heeft aangegeven de schade te willen vergoeden.

Het pakket voorstellen dat op tafel is gelegd bij het Rijk, bevat een aantal belangrijke punten. Zo wordt er geëist dat alle inwoners van Groningen voor 2035 in een huis wonen dat losgekoppeld is van gas. Groningen houdt er rekening mee dat het ongeveer 5,2 miljard euro kost om Groninger huishoudens van het gas af te krijgen. Daarnaast wordt er gepleit voor het versnellen van het herstel van de schade aan huizen en gebouwen. Ook moet er een breed programma komen om de leefbaarheid in de regio te verbeteren.
 
De eis van dertig miljard euro is gebaseerd op een aantal zaken. Zo is er gekeken naar de kosten van het afkoppelen van alle Groninger huishoudens van het gas. Daarnaast is er gekeken naar de kosten van het herstellen van de schade aan huizen en gebouwen. Ook is er gekeken naar de kosten van het verbeteren van de leefbaarheid in de regio.
 
Het is nog niet duidelijk hoe het Rijk zal reageren op deze eis. Het is wel duidelijk dat er veel onvrede is onder de inwoners van Groningen over de manier waarop er met hen is omgegaan in de afgelopen jaren. De gaswinning heeft voor veel problemen gezorgd en het herstelproces verloopt traag. Het is te hopen dat er snel een oplossing wordt gevonden waarbij de inwoners van Groningen op een eerlijke en rechtvaardige manier worden behandeld.
 
Commissaris van de koning Paas, burgemeester Schuiling en wethouder Annelies Usmany-Dallinga (gemeente Eemsdelta) geven vrijdagmiddag om 15.00 uur een persconferentie om het een en ander toe te lichten. Dat is te volgen via www.dvhn.nl
Bron: Dagblad van het Noorden
Geplaatst op 31-03-2023
Share on: