Financiële sector aan de slag met Klimaat- en milieugids

Voor DNB is duurzaamheid een strategische prioriteit. En nu is er in samenspraak met de sector een Gids verschenen met tientallen concrete voorbeelden van manieren waarop bijvoorbeeld verzekeraars en pensioenfondsen de risico’s in kaart kunnen brengen en beheersen, en waarin DNB heeft aangekondigd hoe het klimaat en milieu meeneemt in het toezicht.

Voorbereid zijn op risico’s is geen vrijwillige aangelegenheid. Financiële instellingen zijn wettelijk verplicht om risico’s die voor hen van belang zijn te beheersen, dus ook zogenoemde Environmental, Social en Governance (ESG)-risico's. Het is heel belangrijk dat de sector ermee aan de slag gaat want uitzettingen en beleggingen van financiële instellingen staan in toenemende mate bloot aan de directe fysieke risico’s van klimaatverandering en milieuaantasting en de risico’s van de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. De aandachtspunten in deze Gids geven de instellingen handvatten. Ook worden er concrete voorbeelden gegeven hoe instellingen dit kunnen aanpakken. Er staan nu alleen nog voorbeelden voor klimaat- en milieurisico’s in. DNB hoopt die later aan te vullen met onder meer voorbeelden van sociale risico’s. De Gids gebruiken we ook in ons toezicht.
 
Iedereen kan lering trekken uit de Gids. DNB verwacht dat instellingen ermee aan de slag gaan en stappen gaan ondernemen. In april 2023 zullen ze bij een selecte groep instellingen een uitvraag doen om te zien: hoe staat het nu met de beheersing van ESG-risico’s? Die inzichten wil DNB meenemen in de toezichtaanpak. Ook levert dit hopelijk nieuwe praktijkvoorbeelden op. Die kan DNB dan weer opnemen als we de Gids updaten. Dat zal over ongeveer een jaar zijn. DNB integreert deze ESG-risico’s steeds verder in hun reguliere toezicht. Dat betekent dat deze risico’s straks onderdeel zijn van de risicobeoordeling. De Gids is niet bindend, maar het laat onverlet dat instellingen hun materiële ESG-risico’s nu al moeten beheersen.’
 
De Gids is hier te lezen

Bron: DNB
Geplaatst op 31-03-2023

< VorigeVolgende >


Share on: